“สัญญาณเมเซอร์แรก” ของกล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งชาติ 

 "สัญญาณเมเซอร์แรก" ของกล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งชาติ 
Spread the love

 “สัญญาณเมเซอร์แรก” ของกล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งชาติ 
 "สัญญาณเมเซอร์แรก" ของกล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งชาติ 
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยทีมวิศวกรศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ และนักวิจัยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกันทดสอบระบบการทำงานกล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งชาติในโหมดสังเกตการณ์สเปกตรัม และประสบความสำเร็จในการรับสัญญาณแรกของ “เมเซอร์” จากบริเวณก่อกำเนิดดาวฤกษ์มวลมาก Westerhout 49 North (W49N) ด้วยอุปกรณ์รับสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุย่านแอล (L-band) เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา หลังจากก่อนหน้านี้รับสัญญาณจากทางช้างเผือกและพัลซาร์ได้สำเร็จ
 
 "สัญญาณเมเซอร์แรก" ของกล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งชาติ   "สัญญาณเมเซอร์แรก" ของกล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งชาติ 
 "สัญญาณเมเซอร์แรก" ของกล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งชาติ   "สัญญาณเมเซอร์แรก" ของกล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งชาติ 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics