กฟผ. แม่เมาะ คว้า 2 รางวัล เวที ASEAN Coal Awards 2017

Spread the love

กฟผ. แม่เมาะ คว้า 2 รางวัล เวที ASEAN Coal Awards 2017 สร้างชื่อเสียงระดับนานาชาติในการใช้ถ่านหินผลิตไฟฟ้า

กฟผ. แม่เมาะ สร้างชื่อเสียง “องค์กรที่มีความเป็นเลิศในกิจการถ่านหินของอาเซียน” คว้า 2 รางวัล จากเวที ASEAN Coal Awards 2017 จาก รางวัลชนะเลิศ Best Practice for Surface Coal Mining Category และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด้าน Corporate Social Responsibility (CSR) Category

​เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายถาวร งามกนกวรรณ รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง กฟผ. นายอมรพันธ์ ลีลาภรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 กฟผ. นายอดุลย์ พิทักษ์ชาติวงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า กฟผ. พร้อมด้วยคณะทำงาน เป็นผู้แทน กฟผ. ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาส กฟผ.แม่เมาะ เข้ารับรางวัล ASEAN Coal Awards 2017 ซึ่งจัดขึ้นในการประชุม ASEAN Energy Business Forum 2017 ณ โรงเเรมคอนราด กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

​โดยรางวัลที่ กฟผ.แม่เมาะ ได้รับทั้ง 2 รางวัล คือ 1.)รางวัลชนะเลิศ Best Practice for Surface Coal Mining Category จากผลงาน “Mae Moh Lignite Mine” และ 2.) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 Corporate Social Responsibility (CSR) Category จากผลงาน “The Community Collaboration for Sustainable Development in Mae Moh District”

​ทั้งนี้ คณะทำงานจัดการประกวดและคัดเลือกองค์กรที่มีความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ของกิจการถ่านหินของไทย กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้ส่งผลงานของ กฟผ. เข้าร่วมประกวด ASEAN Coal Awards 2017 ปรากฏว่า คณะกรรมการคัดเลือกองค์กรที่มีความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ของกิจการถ่านหินของอาเซียน Board of Judge (BOJ) for ASEAN Coal Awards ได้คัดเลือกให้ผลงานของ กฟผ. ได้รับ 2 รางวัลดังกล่าว ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงการดำเนินงานตามมาตรฐานระดับนานาชาติ โดย กฟผ. แม่เมาะ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ดีระดับอาเซียน ทั้งในด้านการใช้เทคโนโลยีสะอาดสำหรับถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าโดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งดำเนินงานโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

​นายถาวร งามกนกวรรณ รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. แม่เมาะ ให้ความสำคัญต่อเรื่องสิ่งแวดล้อมที่แหล่งกำเนิด รวมทั้งให้ความสำคัญในเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ และเกิดการยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

​กฟผ.แม่เมาะ ได้รับรางวัลดังกล่าวย่อมสะท้อนให้เห็นว่า มีการบริหารจัดการที่ดี สามารถนำถ่านหินคุณภาพต่ำในปริมาณที่เหมาะสมมาปรับปรุงคุณภาพเพื่อส่งให้แก่โรงไฟฟ้า ทำให้โรงไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างมั่นคง อีกทั้งยังเป็นการการันตีในการทำงานของเราในเรื่องประสิทธิภาพที่มีการพัฒนาปรับปรุงตลอดเวลา ที่สำคัญทำให้ราคาค่าไฟฟ้าของประชาชนไม่สูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในที่สุด

​ส่วน นายอมรพันธ์ ลีลาภรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 กล่าวว่า ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กฟผ.แม่เมาะ ได้มุ่งเป้าหมายที่จะเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยความร่วมมือจากพันธมิตรในทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา รวมถึงประชาชนในพื้นที่ อ.แม่เมาะ เพื่อให้เกิดการพัฒนาในทุกมิติอย่างมีส่วนร่วม
……………………………

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics