กกท.ภาค 4 ติดตามสร้างศูนย์กีฬาเรือใบ

Spread the love

               

           วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4 (นายพรรณภพ อุ่นเสียม) ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ) และผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย (ดร.ก้องศักด ยอดมณี) เพื่อติดตามโครงการสร้างศูนย์กีฬาเรือใบฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่2 และปรับปรุงสนามยิงปืนราชนาวีสงขลา
            โดยเข้าพบ พลเรือตรี กฤษฎา รัตนสุภา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือ สงขลา ทหารเรือภาค 2

นาวาเอก สมชาย ศิพะโย รองผู้บัญชาฐานทัพเรือสงขาทัพเรือภาคที่ 2 สงขลา ,

น.อ.บงกช ขยันการ   รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2,

นาวาเอก บุญรักษ์ โพธิ์แก้ว เสนาธิการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2

น.อ. บุญรักษ์ โพธิ์แก้ว รองเสนาธิการทหารเรือฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่2

น.อ. ประพันธ์ ผลประเสริฐ และ เรือเอก สัมพันธ์ สุวรรณ นายสนามยิงปืนราชนาวีสงขลา

เพื่อร่วมกันประชุมปรึกษาหารือขั้นตอนการปรับปรุง ซ่อมแซม สนามยิงปืนราชนาวีสงขลา และก่อสร้างศูนย์กีฬาเรือใบ จังหวัดสงขลา ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย และฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่2 เพื่อเป็นศูนย์ฝึกกีฬาให้กับเยาวชน และประชาชนในภูมิภาคทั่วประเทศ และเป็นสถานที่เก็บตัวนักกีฬาทีมชาติไทย ภายใต้ความร่วมมือกับสมาคมกีฬาเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ และเพื่อส่งเสริมสงขลาเมืองกีฬา sports city อีกทางหนึ่งด้วย
ซึ่งมี พลเรือตรี กฤษฎา รัตนสุภา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2/กรรมการบริหารสวัสดิการสนามยิงปืนกองทัพเรือ เป็นผู้ประสานงานฯ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts