ททท.จับมือพันธมิตรด้านการท่องเที่ยว จัดอบรมอาสาสมัครเพื่อการท่องเที่ยว “เจ้าบ้านที่ดี”

Spread the love

วันที่ 14 กันยายน 2560   ณ ห้องสิรินภา ชั้น M โรงแรมหรรษา เจ.บี. หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา       ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ร่วมให้การต้อนรับพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้เดินทางมาเป็นประธาน ในพิธีเปิด โครงการอบรมอาสาสมัครเพื่อการท่องเที่ยว “เจ้าบ้านที่ดี” โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา   นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่   นายยุทธศักดิ์  สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  พล.ต.ท.สาคร  ทองมุณี  รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและผู้บริหารของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท)  นายภาณุ วรมิตร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานหาดใหญ่ และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีเปิดฯ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันตระหนักถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดี พร้อมเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ให้สามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือน ซึ่งจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กระตุ้นให้เกิดการขยายผลการเป็นเจ้าภาพที่ดีสู่ท้องถิ่น อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวและสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งในส่วนภูมิภาคและประเทศไทย 

  
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts