เทศบาลเมืองคอหงส์ จัดงานประเพณีสงกรานต์

Spread the love

13 เมษายน 2560 นายพยงค์ อรัญดร นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์ เทศบาลเมืองคอหงส์ ประจำปี 2560 ซึ่งถือว่าเป็นวันปีใหม่ มาตั้งแต่โบราณกาลและ รัฐบาลยังกำหนดให้เป็น วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ด้วย โดยมีกิจกรรมทางศาสนา การสรงน้ำพระพุทธรูป / สรงน้ำเจ้าพ่อคอหงส์ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาติและของท้องถิ่น สนับสนุนให้เกิดความรักในครอบครัว และสร้างความสัมพันธ์อันดีของประชาชนในชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและสามัคคีอย่างยั่งยืน  โดยได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในทุกชุมชนอย่างดียิ่ง

 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics