PFP ร่วมออกบูทและบรรยายในหัวข้อบันใดสู่ความสำเร็จด้านธุรกิจอุตสาหกรรม

Spread the love

PFP ร่วมออกบูทและบรรยายในหัวข้อบันใดสู่ความสำเร็จด้านธุรกิจอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูปภายใต้แบรนด์ PFP ร่วมออกบูทจัดชิมผลิตภัณฑ์ ภายใน สถาบันมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน พร้อมทั้งมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “บันไดสู่ความสำเร็จด้านธุรกิจอุตสาหกรรม” โดย ดร.ประเสริฐศักย์ ซึ้งประสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics