พิธีปิดกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 35 ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่

Spread the love

พิธีปิดกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 35 ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ ชาวสงขลาภูมิใจสะท้อนภาพความสำเร็จ “สมิหลาเกมส์” ผ่านการจัดการแข่งขันฯนำการกีฬาเป็นแนวทางเดินหน้าสงขลาสู่เมืองสุขภาพดี
วันนี้ (24 ก.ค. 60) เวลา 18.30 น. ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้มีพิธีปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 35 “สมิหลาเกมส์” อย่างเป็นทางการ โดยมีนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เดินทางมาเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน ซึ่งทางจังหวัดสงขลาได้เตรียมการแสดงไว้ทั้งหมด 4 ชุด สะท้อนความสำเร็จและมิตรภาพของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยการนำการกีฬามาเป็นแนวทางนโยบายเดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าสงขลาสู่เมืองสุขภาพดี การแสดงประกอบด้วย การแสดงชุดที่ 1 “คือความฝันความหวัง…พลังรัก” แสดงถึงความพร้อมเพรียงของทุกคนที่ได้มาร่วมแข่งขันและเป็นพลังยิ่งใหญ่ในการเดินหน้าร่วมกันต่อไป” การแสดงชุดที่ 2 “เกียรติศักดิ์นักสู้…ผู้ยิ่งใหญ่” ซึ่งเป็นขบวนพาเหรดและพิธีการเกียรติยศทางการกีฬา โดยมีนายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันฯกล่าวสรุปผลการจัดการแข่งขัน และนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวรายงาน และเข้าสู่พิธีเชิญธง การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติพร้อมธงจังหวัดสงขลาลงจากยอดเสา จากนั้นเป็นพิธีการส่งมอบธงการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติให้กับเจ้าภาพครั้งต่อไป คือจังหวัดเชียงราย มีนายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 36 น้ำกกเกมส์ เป็นผู้รับมอบธง ต่อจากจังหวัดสงขลา ซึ่งทางจังหวัดเชียงรายได้นำการแสดงมาแสดงด้วย 1 ชุด คือ ชุด “นาฏกรรมแห่งสายน้ำกก” จากนั้นเป็นการแสดงชุดที่ 3 “ฟ้าวันนี้ยังมีแสงแห่งเปลวไป” ซึ่งเป็นชุดการแสดงดับไปในกระถางคบเพลิงด้วยวิถีวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวสงขลา โดยใช้นางรำมโนราห์ เป็นผู้ดับไปในกระถาง ผ่านบทเพลงแห่งวิถีชีวิตสงขลา ร่วมขับร้องโดยเยาวชนชาวสงขลาที่พิการทางสายตาและเยาวชนปกติ ซึ่งเป็นไปอย่างประทับใจและสวยงาม จากนั้นเป็นการแสดงชุดที่ 4 “จุดหัวใจให้ยิ้มสู้…คู่เคียงกัน” เป็นการแสดงชุดสุดท้ายที่ เฉลิมฉลองความสำเร็จของการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 35 “สมิหลาเกมส์” การแสดงชุดนี้ได้รับเกียรติจากนักร้อง ผู้พิการ นายสมบัติ ใจหลัก และนักร้องลูกทุ่งชาวใต้ คุณปาจรีย์ นวลแก้ว ร่วมแสดงในบทเพลงแห่งความหวังและพลังใจ โดยการสร้างสรรค์ของ ดร.กำจร กาญจนถาวร อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
ถือเป็นการปิดฉากอย่างสมบูรณ์แบบและประทับใจ ที่ชาวสงขลาได้มอบมิตรภาพความ ความเสมอภาค ความเท่าเทียมกัน ผ่านการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 35 “สมิหลาเกมส์” และพบกันใหม่ที่จังหวัดเชียงราย “น้ำกกเกมส์”

กฤชกรรณ์ชัย บัวดำ/ข่าว
ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ภาพ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics