คณะเกษตร มรภ.สงขลา ชวนร่วมอบรมออนไลน์ “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์” วันที่ 25 พ.ค.นี้

คณะเกษตร มรภ.สงขลา ชวนร่วมอบรมออนไลน์ “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์” วันที่ 25 พ.ค.นี้
Spread the love

คณะเกษตร มรภ.สงขลา ชวนร่วมอบรมออนไลน์ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ วันที่ 25 พ.ค.นี้

คณะเกษตร มรภ.สงขลา ชวนร่วมอบรมออนไลน์ “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์” วันที่ 25 พ.ค.นี้

                คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา เชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ แบบออนไลน์ วันที่ 25 พฤษภาคมนี้ เผยวิทยากรพร้อมถ่ายทอดความรู้รอบด้าน

                คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมและร่วมกิจกรรม การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ในวันที่ 25  พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ผ่านทางเพจ facebook คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยากรโดย ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา หัวข้อการอบรม ประกอบด้วย การผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดคุณภาพสูง การผลิตวัสดุเพาะกล้าทดแทนพีทมอส การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนสูตรแหนแดง การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างง่าย

คณะเกษตร มรภ.สงขลา ชวนร่วมอบรมออนไลน์ “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์” วันที่ 25 พ.ค.นี้ คณะเกษตร มรภ.สงขลา ชวนร่วมอบรมออนไลน์ “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์” วันที่ 25 พ.ค.นี้ คณะเกษตร มรภ.สงขลา ชวนร่วมอบรมออนไลน์ “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์” วันที่ 25 พ.ค.นี้ คณะเกษตร มรภ.สงขลา ชวนร่วมอบรมออนไลน์ “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์” วันที่ 25 พ.ค.นี้

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics