ไอแบงก์ ปันหนังสือเสียงเพื่อผู้พิการทางสายตา

ไอแบงก์ ปันหนังสือเสียงเพื่อผู้พิการทางสายตา
Spread the love

 นายวุฒิชัย  สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) พร้อมด้วยจิตอาสาไอแบงก์ ส่งมอบหนังสือเสียงเพื่อผู้พิการทางสายตาใน”กิจกรรมไอแบงก์สื่อสารหนังสือเสียงช่วยคนตาบอด” จำนวนทั้งสิ้น 14 เล่ม โดยผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาไอแบงก์ร่วมกันอ่านหนังสือเสียงในเดือนมีนาคม ภายใต้โครงการ “จิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของชุมชนสำคัญของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564”

 โดยมีนายกิติพงศ์ สุทธิ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิคนตาบอดไทย (ผู้อำนวยการห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ) เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้เพื่อร่วมสร้างโอกาสในการเข้าถึงสาระข้อมูลข่าวสารความรู้ต่างๆผ่านหนังสือเสียงสำหรับผู้ที่พิการทางสายตาและผู้บกพร่องด้านการอ่าน นอกจากนี้ยังปลูกฝังให้พนักงานรักการอ่าน ใช้เวลาว่างหลังเลิกงานให้เกิดประโยชน์และรู้คุณค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น ณ อาคารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ถนนดินแดง เขตพญาไท เมื่อช่วงเช้าวันที่ 30 มีนาคม 2564

ไอแบงก์ ปันหนังสือเสียงเพื่อผู้พิการทางสายตา

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts