จังหวัดสงขลา เตรียมจัดงานประจำปี และงานกาชาดจังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา เตรียมจัดงานประจำปี และงานกาชาดจังหวัดสงขลา
Spread the love

จังหวัดสงขลา เตรียมจัดงานประจำปี และงานกาชาดจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 23 เมษายน 2564 – 2 พฤษภาคม 2564 เพื่อหารายได้สนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นำไปช่วยเหลือกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศล โดยให้ดำเนินตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด

จังหวัดสงขลา เตรียมจัดงานประจำปี และงานกาชาดจังหวัดสงขลา

วันนี้ (23 มี.ค. 64) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมการเตรียมการจัดงานประจำปี และงานกาชาดจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 23 เมษายน 2564 – 2 พฤษภาคม 2564 ณ บริเวณสระบัว แหลมสนอ่อน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ส่งเสริมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ และจัดหารายได้สนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาในการนำไปช่วยเหลือกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลและช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากในพื้นที่ โดยมีนางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อให้การดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้รูปแบบการจัดงานแบบ New Normal และยึดหลัก D-M-H-T-T เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

จังหวัดสงขลา เตรียมจัดงานประจำปี และงานกาชาดจังหวัดสงขลา

โดยในที่ประชุม ได้แบ่งคณะทำงานจัดงานออกเป็น 13 ฝ่าย ประกอบด้วย คณะทำงานฝ่ายสถานที่มีหน้าที่สำรวจและจัดแบ่งพื้นที่บริเวณงาน การจัดตกแต่งเวที สถานที่การแสดงต่างๆ คณะทำงานฝ่ายกิจกรรมเวทีกลาง มีหน้าที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดกิจกรรม ณ เวทีกลาง โดยเน้นให้เป็นกิจกรรมที่มีสาระประโยชน์มุ่งเน้นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของภาคใต้ และการส่งเสริมเยาวชน ประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม คณะทำงานฝ่ายจัดหาของรางวัลสลากกาชาด, คณะทำงานฝ่ายจัดนิทรรศการและคณะทำงานฝ่ายจัดร้านค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์, คณะทำงานฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร, คณะทำงานฝ่ายพิธีการ คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะทำงานฝ่ายจัดพิมพ์สลากกาชาดและการจำหน่ายสลากกาชาด คณะทำงานฝ่ายออกผลสลากกาชาด, คณะทำงานฝ่ายการเงินและบัญชี, คณะทำงานฝ่ายเลขานุการ และคณะทำงานฝ่ายเครื่องดื่ม

จังหวัดสงขลา เตรียมจัดงานประจำปี และงานกาชาดจังหวัดสงขลา

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้จะไม่มีการออกร้านนาวากาชาดเพื่อลดความแออัด แต่จะมีเพียงสลากกาชาดเพื่อลุ้นรับรางวัลใหญ่ ประกอบด้วย รางวัลที่ 1 รถยนต์ Toyota Corolla Cross 1.8 Sport จำนวน คัน รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ Honda PCX 160 จำนวน คัน รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ (แบบครอบครัว) จำนวน คัน รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำหนัก สลึง จำนวน 10 เส้น และรางวัลที่ 5 เลขท้าย 3 ตัว (หมุน 1 ครั้ง) พัดลมปรับระดับได้ ขนาดใบพัดไม่ต่ำกว่า 16 นิ้ว จำนวน 60 ตัว และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งจะปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 โดยภายในงานจะมีการวางจุดคัดกรองทุกจุดทาง เข้า-ออกของงาน ผู้ประกอบการและผู้เข้าร่วมงานต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา การควบคุมจํานวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัด รวมทั้งการจัดจุดล้างมือด้วยสบู่เหลว หรือเจลแอลกอฮอล์บริเวณทางเข้า-ออกงาน และร้านค้าทุกร้าน พร้อมเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ได้จัดพิมพ์สลากกาชาด จำนวน 60000 ฉบับ จำหน่าย ฉบับละ 100 บาท ให้กับส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนผู้ที่สนใจ ซึ่งจะกำหนดออกรางวัล ณ เวทีกลางสนามสระบัวแหลมสมิหลา ในคืนวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 และจะมีพิธีเปิดงานฯ ในวันศุกร์ ที่ 23 เมษายน 2564 สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การรับบริจาคโลหิต อวัยวะ ดวงตา การแสดงผลงาน ผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา การเปิดตัวสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผลิตภัณฑ์จากทุกอำเภอ การแสดงนิทรรศการของส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน และชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง อาทิ วงไม้เมือง, มนต์แคน แก่นคูน, วงกลม, วงมาลีฮวนน่า, ลายสยามและเนสกาแฟ เป็นต้น

จังหวัดสงขลา เตรียมจัดงานประจำปี และงานกาชาดจังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา เตรียมจัดงานประจำปี และงานกาชาดจังหวัดสงขลา

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts