ทีมบ้านพรุต้องดีกว่าเดิม ทางเลือกใหม่

Spread the love

 

บ้านพรุ ต้องดี กว่าเดิม ทางเลือกใหม่ คนบ้านพรุ ทีมบ้านพรุยั่งยืน
บ้านพรุต้องดีกว่าเดิม ทางเลือกใหม่คนบ้านพรุ ทีมบ้านพรุยั่งยืน
 
 
              วันอังคารที่ 23 มีนาคม  2564  นายณัฐวุฒิ  ไชยชูลี ได้ให้สัมภาษณ์แก่นักข่าวท้องถิ่นหาดใหญ่  ว่าทำไมต้องเลือก ณัฐวุฒิ  ไชยชูลี ( สจ. เล็ก) เป็นนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ เบอร์ 3
 

จันทร์ชมพู  ” หาเสียงแบบสร้างสรรค์ คือ ทีมบ้านพรุยั่งยืน สจ.เล็ก ณัฐวุฒิ ไชยชูลี ”  พี่น้องชาวบ้านพรุ ต้องได้เห็นบ้านพรุดีกว่าเดิม
ณัฐวุฒิ ไชยชูลี (สจ.เล็ก) เบอร์ 3 ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ มุ่งมั่น ตั้งใจ มอบหัวใจ ให้ชาวบ้านพรุ เดินหน้ายกระดับ “บ้านพรุ ต้องดี กว่าเดิม” ทางเลือกใหม่คนบ้านพรุ ทีมบ้านพรุยั่งยืน
ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ
เขต 1.เบอร์ 14-19 ยกทีม
เขต 2.เบอร์ 15-20 ยกทีม
เขต 3 เบอร์ 14-19 ยกทีม

วันอาทิตย์ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-17.00 น.ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยพร้อมเพรียงกัน
นโยบาย/ทำได้จริง
1.บ้านพรุเมืองไร้ขยะ แก้ปัญหาขยะล้นเมือง เปลี่ยนขยะเป็นเงิน
2.บ้านพรุเมืองต้องแวะ ใข่แค่ทางผ่าน
3.ยกระดับศูนย์เด็กเล็กปฐมวัยสู่สากล
4.โครงการ หมอถึงบ้าน พยาบาลถึงเตียง
5.พลิกฟื้น สวนสาธารณะพรุค้างคาวเป็นแหล่งพักผ่อน 7เกาะ มหัศจรรย์ ท่องเที่ยว
6.บ้านพรุ SmartCity เมือง Digital WiFi Free

 
 
7.พลักดันให้มีสถานีตำรวจ “โรงพักบ้านพรุ”
8.ศูนย์สร้างงาน สร้างอาชีพ เมืองบ้านพรุ
บ้านพรุต้องดีกว่าเดิม
9.พัฒนาตลาดสดเป็นตลาดคุณภาพและปลอดภัย
10.พัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนบ้านพรุ
11.แลนด์มาร์คทางวัฒนธรรม ส่งเสริมการสร้างพระธาตุเจดีย์พรุค้างคาว
12.ผลักดันสะพานเชื่อมเมือง ประชาชนเชื่อมใจ บ้านพรุ-คลองหอยโข่ง
13.ยกระดับตลาดน้ำพรุค้างคาว เป็นตลาดน้ำวัฒนธรรมอาเซียน
         
 
 
       14.จัดสรรงบประมาณทั้ง 3 เขตอย่างเป็นธรรม
15.ส่งเสริม สนับสนุน ศาสนกิจ ศาสนพิธีพี่น้องมุสลิม
16.สร้างนวัตกรรมเมืองใหม่ ให้คนบ้านพรุมีบ้านและที่ทำกิน
17.พัฒนาศักยภาพ อ.ป.พ.ร. เมืองบ้านพรุ
18.บ้านพรุเมืองกีฬา ส่งเสริมและพัฒนากีฬาในทุกมิติ
19.ส่งเสริมศูนย์บริบาลผู้สูงอายุทั้ง 3 เขต
20.บ้านพรุเมืองศิลปะ Street Art ทั่วเมือง
21.รวมพลังร่วมสร้างเมืองบ้านพรุ โดยคนบ้านพรุ
22.ต่อยอด TK Park Digital สร้างเยาวชน E-Sport
23.อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีประจำเมือง ครูหนัง 100 โรง

ขอเชิญร่วมรับฟังปราศรัยใหญ่แบบ new normal  วันที่ 26 มีนาคม 2564    ที่สวนบ้านพรุยั่งยืน เวลา 16:00 น เป็นต้นไป   

และสามารถติดตามทางไลฟ์สดเพจ ทีมบ้านพรุยั่งยืน สจ.เล็ก ณัฐวุฒิ ไชยชูลี เต็มรูปแบบ

  วันที่ 28 มีนาคม 2564 นี้อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์ของท่านนะครับ 
 
 
          
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts