โรงพยาบาลหาดใหญ่-นาหม่อม จังหวัดสงขลา พร้อมเปิดให้บริการศูนย์รังสีรักษาแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง

Spread the love

วันนี้ (มี.. 2564) เวลา 13.00 ณ โรงพยาบาลนาหม่อม จังหวัดสงขลา นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 เป็นประธานพิธีเปิดงานการให้บริการรังสีรักษา โดยมีนายแพทย์พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วม

          นายแพทย์พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่  กล่าวว่า โรงพยาบาลหาดใหญ่เป็นโรงพยาบาลระดับ รับส่งต่อผู้ป่วยมะเร็งจาก จังหวัดภาคใต้ จึ่งมีความจำเป็นต้องเปิดศูนย์รังสีรักษาเพื่อให้บริการผู้ป่วยมะเร็ง  ประกอบกับเป็นนโยบายของเขตสุขภาพที่  12  การรักษาผู้ป่วยด้วยรังสีรักษาเป็นการเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยได้สูงขึ้น จากการพัฒนาความเป็นเลิศด้านการแพทย์ของเขตที่ 12 โดยเฉพาะสาขามะเร็ง โรคมะเร็งเป็นโรคที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายแพทย์พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ 

จากข้อมูลกรมการแพทย์ พบว่ามะเร็งเป็นสาเหตุการตายเป็นอันดับ ของคนไทย เป้าหมายการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเน้นการคัดกรอง การวินิจฉัยในระยะเริ่มต้นการรักษา  ทั้งการผ่าตัด  การให้ยาเคมีบำบัด และรังสีรักษา ในเวลาที่กำหนดเพื่อผลการรักษาที่ดีขึ้น อัตราการรอดชีวิตสูงขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 12 กระทรวงสาธารณสุข ยังไม่สามารถให้บริการรังสีรักษา จำเป็นต้องส่งไปรับบริการที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ซึ่งมีระยะเวลารอคอยรังสีรักษา ประมาณ 2-3 เดือน จึงเป็นนโยบายของเขตสุขภาพที่ 12 ในการจัดตั้งศูนย์รังสีรักษา

          แต่จากข้อจำกัดด้านพื้นที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ และมีแนวคิดในการใช้พื้นที่ร่วมในเขตสุขภาพที่ 12 จึงดำเนินการให้ก่อสร้างอาคารรังสีรักษา ชั้นในพื้นที่โรงพยาบาลนาหม่อม มูลค่า 142 ล้านบาท แล้วเสร็จปี 2561 มีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ได้แก่ แพทย์รังสีรักษา มะเร็งวิทยา นักฟิสิกส์ นักรังสีเทคนิค และจัดหารเครื่องฉายรังสีเป็นเครื่องเร่งอนุภาคความเร็วสูง VMAT 120 ล้านบาท และเครื่องจำลองการฉายรังสี 32.1 ล้านบาท จากงบประมาณของเขตสุขภาพที่ 12 และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ ได้รับการบริจาค จากผู้มีอุปการคุณ ได้แก่ บริษัท โชติวัฒน์ ในวงเงิน ล้านบาท

ทั้งนี้ศูนย์รังสีรักษา มีความพร้อมทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือ และบุคลากร ในการให้บริการผู้ป่วยมะเร็ง จากโรงพยาบาลหาดใหญ่ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 มีเป้าหมายที่จะรองรับผู้ป่วยมะเร็งเพิ่มขึ้น 400-500 ราย/ปี ช่วยทำให้ผู้ป่วยมะเร็งเข้าถึงบริการรังสีรักษา ลดระยะเวลารอคอย เพิ่มระดับความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts