เพจอีจัน ลงใต้ จัดอบรมเรียนรู้ กับ ก้าวทันการตลาด ฉลาดกับออนไลน์

Spread the love

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564    ณ โรงแรมสยามออเรียลตัล  หาดใหญ่          นายเจตนิพิฐ รอดภัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติกล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการสร้างการรับรู้ “ก้าวทันการตลาด ฉลาดกับออนไลน์” ร่วมด้วย นายวาที พีระวรานุพงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม นางนวลจิตต์ เรืองศรีใส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ นายสิทธิรงค์ เร่งเงียบ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 นายธนบูรณ์ เซ่งง่าย อุตสาหรรมจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เข้าร่วม โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดดังกล่าว 

การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากเพจดังระดับประเทศ อีจัน โดยมี

นายพิชิต  สุขไผ่ตา CEO เพจอีจัน  กล่าวในหัวข้อ “ภาพรวมการตลาดและสถานการณ์ตลาดออนไลน์ในปัจจุบัน” 

นายสมเกียรติ  ่จันทร์ดี Co-Founder เพจ อีจัน  กล่าวในหัวข้อ “เทคนิคการเจรจาเปิดการขายและปิดการขาย”

และนายอธิราช  ชูเรือง  ผู้อำนวยการ เพจ โฆษกชุมชน  กล่าวในหัวข้อ “การเพิ่มลูกค้าและเพิ่มยอดขาย กระตุ้นให้เป็นที่สนใจในตลาดออนไลน์”

ส่วนนายสุรินทร์   นุ่นแก้ว ครูใหญ่โรงเรียนการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ไทยคอม กล่าวในหัวข้อ “การสร้างทีมงานและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ในตลาดออนไลน์”

โดยมีผู้เข้าอบรมประมาณ 300 คน ทั้งลูกศิษย์ครูใหญ่และคนรุ่่นใหม่ที่ให้ความสนใจเข้าร่วม

 

สำหรับการอบรมครั้งนี้  นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม กล่าวว่า เพื่อต่อยอดความรู้ที่มีการพัฒนาตลาดและการค้าออนไลน์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างจุดเด่นของสินค้าหรือบริการให้เป็นที่รู้จักและจดจำในโลกออนไลน์ ได้สั่งการมอบหมายจัดอบรมให้ความรู้ ภายใต้หัวข้อ “ก้าวทันการตลาด ฉลาดกับออนไลน์ “นำร่องในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

สำหรับโครงการนี้ เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการการตลาดแนวใหม่ ที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้องค์ความรู้และทักษะทางด้านการตลาดแนวใหม่ สามารถเรียนรู้เทคนิคขั้นสูงการทำตลาดออนไลน์ระดับสากล พร้อมทั้งเข้าใจแนวทางการทำกลยุทธ์ต่างๆ บนตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันบนตลาดออนไลน์ระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยสะท้อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มศักยภาพทางด้านการผลิตและการค้ารวมถึงการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน ได้เรียนรู้กลยุทธ์เทคนิคการทำตลาดออนไลน์ในรูปแบบที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้โดยง่าย และมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถเพิ่มรายได้จากช่องทางการตลาดใหม่ๆ 

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts