มอบทุนการศึกษา วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 67 ปี

Spread the love

มูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 67 ปี

                วันนี้ (มี.ค.64) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดสงขลา   นายกองเอก จารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน โดยมีนางกัญจนา เกลี้ยงเกลา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา  สมาชิก อส. และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมในพิธี

            นายกองตรี วิเชษต์ สายกี้เส้ง ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า มูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้คัดเลือกบุตรของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ให้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมอบหมายให้กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 67 ปี เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละและอุทิศตนช่วยเหลือประชาชนและทางราชการเป็นอย่างดี จึงได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตร สมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดน จำนวน 32 ทุน และทุนการศึกษาสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา จำนวน 35 ทุน รวมเป็นเงินจำนวน 86,500 บาท

            จากนั้น ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ และขอให้บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และทุนของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา จงตั้งใจนำทุนที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการศึกษา เพื่อจะได้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางด้านการศึกษาต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts