คณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่อำเภอจะนะ ตรวจสอบข้อเท็จจริง โครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมที่ 4

Spread the love

คณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่อำเภอจะนะ ติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริง โครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมที่ 4

ในขณะที่เครือข่ายประชาชนอำเภอจะนะ ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ขอความชัดเจนในการพัฒนาโดยเร็ว

      วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์  2564  คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริง และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการดำเนินการขยายโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา โดยมีนายประสาน หวังรัตนปราณี  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เป็นหัวหน้าคณะอนุกรรมการติดตามฯ   ทั้งนี้เพื่อติดตามตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการดำเนินการขยายโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยนายวรณัฐ หนูรอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐมาให้ข้อเท็จจริง และเสนอความคิดเห็น พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการดำเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา


ทั้งนี้ก่อนที่นายประสาน หวังรัตนปราณี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะอนุกรรมฯ จะเข้าประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้พบปะกับพี่น้องประชาชนจากพื้นที่ 3 ตำบลคือ ตำบลนาทับ ตำบลตลิ่งชัน และตำบลสะกอม ที่มาต้อนรับ และมอบดอกไม้ให้กำลังใจกับคณะอนุกรรมการ ที่เดินทางมาติดตามตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริง และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับการดำเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

 

           นางมณี  อนันทบริพงษ์  ตัวแทนเครือข่ายประชาชนจะนะอาสาเพื่อพัฒนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  เข้ายื่นหนังสือผ่านทาง     นายประสาน หวังรัตนปราณี ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำพลเอกประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้ดำเนินการผลักดัน โครงการจะนะเมืองต้นแบบที่ 4 ตามขั้นตอนและขบวนการทางกฏหมายโดยเร็วเพื่อขอความเป็นธรรมให้กับประชาชนส่วนใหญ่ของพื้นที่ ที่ต้องการให้มีการพัฒนาและสนับสนุนโครงการในพื้นที่อีกเป็นจำนวนมากที่ต้องการให้เกิดการพัฒนาขึ้นในพื้นที่   จึงขอยื่นแถลงการณ์ แสดงจุดยืนทางความคิดในฐานะประชาชนในพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ตามสิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยเฉพาะประชาชนที่ได้อยู่ในพื้นที่ตั้งของการดำเนินโครงการเมืองต้นแบบจะนะ  และเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง  และขอให้รัฐบาลดินหน้าโครงการเมืองต้นแบบ เพื่อความหวังของประชาชน และให้ความสำคัญกับประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ ซึ่งเครือข่ายประชาชนจะนะ อาสาเพื่อพัฒนาถิ่น ขอขอบคุณรัฐบาลฯ

          สำหรับการบริหารงานของหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งใจมารับฟังปัญหา แต่วันนี้การบริหารงานและแก้ไขปัญหาของพื้นที่ มีอีกหลายมิติ มิใช่การแก้ไขปัญหาเฉพาะจุดเฉพาะกลุ่ม ดังที่รัฐบาลฯ กำลังทำ ยังมีอีกหลายครอบครัวหลายชีวิตที่ยังรอความช่วยเหลือจากรัฐ โอกาสการพัฒนาในครั้งนี้ ปัญหาภาคใต้ ต้องอาศัยคนที่มีความเข้าใจ มีความรู้และมีประสบการณ์ของพื้นที่ อย่างแท้จริงไม่ใช่การแก้ไขปัญหาโดยนั่งทำงานอยู่ที่ส่วนกลาง ประชุมหารือ แล้วลงมาทำงาน ตอบคำถามของกลุ่มอาชีพ เครือข่าย NGOs หน้าเดิมทั้งภาค

               โดยขาดซึ่งความเข้าใจพื้นที่และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยเหตุนี้เครือข่ายประชาชนจะนะ จึงขอเชิญท่าน และคณะฯที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีอำนาจตัดสินใจ ไม่ปิดหู ปิตตา ปิดปาก ร่วมลงพื้นที่ ร่วมพักอาศัยและสัมผัสชีวิตของคนในพื้นที่ 2 วัน 1 คืนหรือมากกว่านั้น เพื่อให้มีความเข้าใจกับความจริงที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ และเห็นถึงความต้องการของประชาชนส่วนมาก โดยปราศจากนัยยะทางการเมือง เครือข่ายประชาชนจะนะ อาสา เพื่อพัฒนาถิ่น ซึ่งมีสมาชิกทุกลุ่มอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นประมงฟื้นบ้าน กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มภาคประชาสังคม อาชีพรับจ้าง ร่วมทั้งอาชีพขายแรงงานทั่วไป ได้ขับเคลื่อนงานพัฒนาต่างๆ ที่สามารถได้ในพื้นที่มาตลอด เมื่อทราบว่ามีโครงการเมืองต้นแบบ จะเกิดขึ้นตอนปี 62 เครือข่ายฯ ดีใจมากที่จะเห็นบ้านเมืองตัวเองพัฒนา และลูกๆหลานๆ เราได้มีงานทำ ไม่ต้องไปทำงานที่มาเลเชีย หรือระยอง อีกแล้ว

เครือข่ายเราดำเนินการต่างๆ เตรียมพร้อมตัวเองตามแนวทางที่รัฐบาลกำหนด เมื่อโครงการเกิดเราจะได้เข้าสู่ระบบงานได้อย่างดี จนเมื่อมีกลุ่มเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ที่ประกบด้วยประชาชนส่วนหนึ่งในพื้นที่อำเภอจะนะ ซึ่งนำโดย นายรุ่งเรือง ระหมันยะ พร้อมแกนนำ NGOs จากนอกพื้นที่จังหวัดสตูล และที่สำคัญยังมีข้าราชการสังกัดกระทรวงสรรณสุข ซึ่งรับราชการอยู่ในพื้นที่อำเภอจะนะ ซึ่งตอนนี้สวมหมวกเป็น NGOs เช่นเดียวกัน ขึ้นไปประท้วงรัฐบาล ทำให้เกิดข้อตกลงร่วมกับร้อยตำรวจเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายประสาน หวังรัตนปราณี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และในที่สุดทารัฐบาลได้ทำตามข้อเรียกร้องของเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น จนมาตั้งคณะอนุกรรมการการติดตามตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการดำเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” นั้น

เครือข่ายของเรา ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่สามตำบลที่โครงการจะเกิดขึ้น กลับมองว่ารัฐบาลให้ความสำคัญผิดที่ ผิดจุด ผิดเวลา และยังดำเนินการแตะถ่วงเวลา เราซึ่งเดือดร้อน ไม่มีอันจะกิน ซ้ำเจอปัญหาการระบาดของโควิ 19 อีก แทนที่รัฐบาลจะเร่งพัฒนาสร้างอาชีพและรายได้ให้คนในอำเภอจะนะ กลับทำให้คนในพื้นที่สับสนถึงวิธีการดำเนินงานของรัฐบาล ครือข่ายเราซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการฯ จึงอยากขอเรียกร้องต่อรัฐบาลดังนี้


ขอให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อย่าลีลา สับสนให้เสียวลา ให้เร่งดำเนินโครงการตามขั้นตอนและตามกฎหมายการพัฒนาในพื้นที่เมืองตันแบบอำเภอจะนะจังหวัดสงขลา โดยเร็ว ขอให้มีความจริงใจตั้งใจในการพัฒนามองเป้าหมายโครงการฯ เป็นสำคัญ อย่าหวั่นไหวง่าย เพราะการพัฒนา คือลมหายใจของประชาชน เราไม่อยาก อดตาย เราไม่อยากล้าหลังความเจริญห่างจากจังหวัดอื่น และภูมิภาคอื่น หากทำไม่สำเร็จ การพัฒนาไม่เป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนดไว้แต่แรก ก็ให้ยกดินแดนนี้ให้กับมาเลเซียไปเลย ซึ่งมีความพร้อมและมีการพัฒนาไนเรื่องอุตสาหกรรมท่าเรือ บริเวณรัฐข้างเคียงของประเทศไทยติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ของพวกเรา

วันนี้ ไม่ใช่มองเรื่องมิติความมั่นคงเพียงอย่างเดียวแต่โปรดมอง เงินในกระเป๋าประชาชนด้วย งานอาชีพที่เราจะทำ การอยู่กับลูกหลานและครอบครัว การมีโอกาสที่จะพัฒนาในทุกมิติ รัฐบาลต้องให้ความสำคัญและให้ความใส่ใจและเร่งผลักดันโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริง และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการดำเนินขยายโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” สู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะจังหวัดสงขลา เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตให้เป็นไปตามความต้องการของพี่น้องประชาชน และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทย โดยคำนึงถึงการสร้างความสามัคคีให้กับชุมชนในท้องถิ่น

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts