เตรียมจัดกิจกรรมร่วมการแข่งขัน To Be Number One

Spread the love

เตรียมจัดกิจกรรมร่วมการแข่งขัน To Be Number One โดยทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ทรงเป็นองค์ประธานอำนวยการ เขตดอนเมือง สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

             นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชน เขตดอนเมือง สภากรุงเทพมหานคร ร่วมกับนายสุชีพ อารีประชาภิรมย์ ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง หารือ การเตรียมการเข้าร่วมการแข่งขัน กิจกรรม To Be Number One โดยทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นองค์ประธานอำนวยการ ซึ่ง ชมรม To Be Number One ของชุมชนทัดชาวิลล่า โดยนางปวีณ์ธิดา เย็นสุวรรณ์ ประธานชุมชน ได้เป็นตัวแทนของเขตดอนเมืองและกรุงเทพมหานคร เข้าแข่งขันในปีที่ผ่านมา

             สำหรับปีนี้จะมีการเตรียมการแข่งขันในเดือนมีนาคม 2564 สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ร่วมกับนายสมชาย ชุ่มเมืองเย็น หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนเขตดอนเมือง ลงพื้นที่ชุมชนทัดชาวิลล่า เพื่อการสนับสนุน ชมรม To Be Number One ของชุมชนทัดชาวิลล่าให้เข้าแข่งขันในปี 2564 นี้ ซึ่งนางปวีณ์ธิดา เย็นสุวรรณ์ ประธานชุมชน แจ้งว่ามีความพร้อมที่จะทำกิจกรรมและเข้าร่วมการแข่งขันในปีนี้ ด้วยความรักสามัคคีของชาวดอนเมือง ในทุกภาคส่วน องค์กรของรัฐและภาคประชาชน จิตอาสา ร่วมกันอนุเคราะห์ ส่งเสริม

             จนทำให้ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนทัดชาวิลล่าวิลล่า ได้เข้าไปเป็นตัวแทนของกรุงเทพมหานครในปีที่แล้ว สำหรับปีนี้หวังว่าจะได้รับความสนับสนุนจากทุกท่านเช่นเคย ในปีที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสำนักงานเขตดอนเมือง ได้มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชน To Be Number One ชุมชนทัดชาวิลล่า เพื่อสนับสนุนเป็นขวัญกำลังใจในกิจกรรมดังกล่าวด้วย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts