พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม4.0และSME 4.0

พลิกธุรกิจ
Spread the love

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0และ SME 4.0 ณ หาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ สงขลา พร้อมด้วยนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ที่ปรึกษารมต.ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ผู้ประกอบการ SMEs สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติอีกมากมาย
การรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อช่วยเหลือให้SMEs/OTOP ทั้งในด้านการเงิน การลงทุน ช่องการพัฒนาศักยภาพSMEs และช่องทางการตลาด โดยมีกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน เข้าสู่การเป็น SMEs 4.0 และIndustry 4.0 เพื่อให้สามารถเดินหน้าประเทศสู่ยุค Thailand 4.0 ก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดสงขลาและภาคใต้ ตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

พลิกธุรกิจ
พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม4.0และSME 4.0

img_1799 img_1802 img_1827 img_1837 img_1857 img_1858 img_1875 img_1878

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics