ทม.ควนลังเตรียมพร้อมเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง

Spread the love

ทม.ควนลังเตรียมพร้อมเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง
 
 
วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสมชาย โภคารัตนกุล รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยมีนายกิจนันท์ เพ็ชรชุม ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.การเลือกตั้ง ระเบียบและแนวทางในการดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองควนลัง
 
สำหรับแผนการจัดการเลือกตั้ง กกต.จะประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ส่งผลให้สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีพ้นตำแหน่ง กำหนดวันรับสมัครระหว่างวันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2564 และวันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564
เทศบาลเมืองควนลัง มีพื้นที่ 66.76 ตารางกิโลเมตร แบ่งการเลือกตั้งเป็น 3 เขต สามารถมีสมาชิกสภาเทศบาลได้ เขตละ 6 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 18 คน นายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน มีจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 66 หน่วย
 
กำหนดวันรับสมัครสมาชิกสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง วันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารกีฬาเอนกประสงค์ สนามกีฬาเนินขุมทอง ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts