ทม.ควนลังทบทวนและจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564

นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร
Spread the love

 

ทม.ควนลังทบทวนและจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564
 
นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร
 
วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองควนลัง จัดประชุมทบทวนและจัดทำแผนชุมชนประจำปีงบประมาณ 2564 ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ สนามกีฬาเนินขุนทอง  เทศบาลเมืองควนลัง นำโดยนายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมกับคณะกรรมการชุมชน เขตเลือกตั้งที่ 1 และเขตเลือกตั้งที่ 2 ชุมชนละ 2 คน ร่วมประชุมเพื่อทบทวนและจัดทำแผนชุมชนประจำปี 2564 เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของชุมชนและประชาชน เพื่อจะได้นำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น และจัดสรรงบประมาณดำเนินการแก้ไขปัญหาและความต้องการ ต่อไป
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts