มรภ.สงขลา พบ รมช.มหาดไทย หารือแก้ปัญหาน้ำท่วม พร้อมจับมือหอดูดาวฯสร้างความร่วมมือทุกมิติ

Spread the love

มรภ.สงขลา เข้าพบ รมช.มหาดไทย หารือแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วม
เตรียมจับมือหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สร้างความร่วมมือทุกมิติ

 

                ผู้บริหาร มรภ.สงขลา เข้าพบ นิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย หารือแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่มหาวิทยาลัย พร้อมเยี่ยมชมหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ เตรียมสร้างความร่วมมือทุกมิติ

                เมื่อวันที่ 16 มกราคม ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วย อาจารย์พิเชษฐ์ จันทวี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาหน่วยงาน ดร.บรรจง ทองสร้าง รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายชัยสิทธิ์ บุญรังศรี เข้าพบ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อสวัสดีปีใหม่และปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่มหาวิทยาลัย

                นอกจากนั้น ยังเดินทางเยี่ยมชมหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ รอบ พระชนมพรรษา สงขลา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ พร้อมทั้งได้ร่วมปรึกษาแนวทางความร่วมมือในทุกมิติ ตลอดจนกิจกรรมและโครงการต่างๆ ทั้งด้านวิชาการ วิจัย พัฒนาสนับสนุนศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ด้านดาราศาสตร์และอวกาศ ด้านวิทยาศาสตร์บรรยากาศ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และอื่นๆ ทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา การร่วมพัฒนาภูมิอารยสถาปัตยกรรม โดยมี นายเฉลิมชนม์ วรรณทอง ผู้อำนวยการหอดูดาวฯ ให้การต้อนรับ และยังได้สำรวจพื้นที่แนวเขตเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัย รวมถึงตรวจเยี่ยมพื้นที่บ้านพักบุคลากรภายใน มรภ.สงขลา

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts