มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ ศอ.บต.

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก
Spread the love

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ ศอ.บต. เพิ่มเติม 4,000 ถุง

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จชต. โดย เลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่มอบแก่ราษฎรใน จ.ปัตตานีและนราธิวาสทันที

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก

 

วันนี้ (17 ม.ค. 2564) เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จ.ยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานรับมอบถุงยังชีพพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ องค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา องค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มอบถุงยังชีพแก่ ศอ.บต. เพิ่มเติม เป็นครั้งที่ 5 จำนวน 4,000 ถุง โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ร่วมในพิธีรับมอบถุงยังชีพพระราชทาน จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย และร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงห่วงใยราษฎรประสบอุทกภัยในพื้นที่ จชต.

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก

สืบเนื่องจากองค์ประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย ได้ทรงพระกรุณาพระราชทานอนุญาตให้การสนับสนุนถุงยังชีพระราชทานแก่ ศอ.บต. เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จชต. ต่อเนื่องตั้งแต่ห้วงเดือน ธันวาคม เป็นต้นมา แต่เนื่องจากผู้ประสบอุทกภัยและได้ความเดือดร้อนในพื้นที่มีเป็นจำนวนมาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา องค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ได้ทรงพระกรุณาพระราชทานอนุญาตให้สนับสนุนถุงยังชีพเพิ่มเติม เพื่อแจกจ่ายแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบ

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก

ทั้งนี้ภายหลังพิธีรับมอบถุงยังชีพพระราชทานในช่วงเช้าแล้วเสร็จ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. และคณะ ได้อัญเชิญถุงยังชีพพระราชทานเพื่อนำไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ทันที โดยลงพื้นที่มอบถุงยังชีพพระราชทานจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก แก่ราษฎรในพื้นที่ จ.ปัตตานี 5 จุด ประกอบด้วย ที่โรงเรียนเทศบาล 1 อ.เมืองปัตตานี 500 ถุง โรงเรียนเทศบาล 4 อ.เมืองปัตตานี 500 ถุง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 ต.รูสะมิแล 500 ถุง ราษฎรในพื้นที่บ้านดอนรัก อ.หนองจิก 200 ถุง และมอบแก่ราษฎรในพื้นที่ต.คลองใหม่และต.เขาตูม ณ โรงเรียนบ้านบินยา ต.คลองใหม่ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี จำนวน 1,618 ถุง

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก

 

จากนั้น พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. และคณะได้เดินทางลงพื้นที่มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรในจ.นราธิวาส ณ หอประชุม อ.สุไหงโกลก ที่ว่าการอำเภอสุไหงโกลก จำนวน 300 ถุง และมอบแก่ราษฎร ณ วัดประชุมชลธารา อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส อีกจำนวน 400 ถุง

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts