CAT หาดใหญ่ จัดงาน “สานสัมพันธ์CAT@ สื่อมวลชน จังหวัดสงขลา” ประจำปี 2563

Spread the love

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ.รร.บุรีศรีภู  เวลา 18.00 น.สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ จัดงาน  CAT เขตใต้ หาดใหญ่ จัดงาน “สานสัมพันธ์CAT@ สื่อมวลชน จังหวัดสงขลา” นายศุภกิจ ยอดแก้ว ผู้อำนวยการ สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ กล่าวเปิดงาน พร้อมผู้บริหาร นายพงศกร ชูแก้ว ผู้จัดการส่วนการตลาดและการขาย สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ ,นายอดิศร ขาวสังข์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้   โดยในปีนี้ ได้รับเกียรติ์จากนายชาลี  นพวงศ์ ณ อยุธยา นายกสมาคมผู้ประกอบการวิทยุเอฟเอ็มภาคใต้ พร้อมด้วยสมาชิกซึ่งเป็นเจ้าของสถานีวิทยุในจังหวัดสงขลาทั้ง16 อำเภอ จำนวน 30 สถานีเข้าร่วมงานพร้อมนักข่าวอีกหลายสำนักด้วยกัน

“ซึ่งบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)(CAT) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสื่อมวลชนทุกแขนง ทีได้เผยแพร่งานและกิจกรรมของCATให้เข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นจึงได้จัดงานขอบคุณสื่อฯเพื่อมิตรภาพดีที่มีต่อกัน ในปีหน้า CAT จะควบรวมกิจการกับ TOT แต่งานเช่นนี้ ทางเราก็จะจัดให้ในทุกๆปี ต่อไป” นายศุภกิจ ยอดแก้ว  กล่าวเพิ่มเติม

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts