ไอแบงก์ ส่งมอบเงินซะกาต ภายใต้ “โครงการซะกาตเพื่อส่งเสริมอาชีพผู้ยากจนและเพื่อการศึกษานักเรียนทั่วประเทศ ปี 2563”

Spread the love

ไอแบงก์ ส่งมอบเงินซะกาต ภายใต้ “โครงการซะกาตเพื่อส่งเสริมอาชีพผู้ยากจนและเพื่อการศึกษานักเรียนทั่วประเทศ ปี 2563”

 

       ผศ.ดร.มะรอนิง สาแลมิง ประธานที่ปรึกษาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และในฐานะประธานอนุกรรมการซะกาต พร้อมด้วย นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการธนาคาร ร่วมส่งมอบเงินซะกาตลูกค้าธนาคารจากบัญชีซะกาตธนาคาร ภายใต้ “โครงการซะกาตเพื่อส่งเสริมอาชีพผู้ยากจนและเพื่อการศึกษานักเรียนทั่วประเทศ ปี 2563” แบ่งเป็น เพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพสำหรับผู้ยากจนทั่วประเทศ จำนวน 62 ราย และเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และปริญญาตรีทั่วประเทศ จำนวน 109 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,034,000 บาท โดยมี อาจารย์สุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี ผู้แทนฯพณฯจุฬาราชมนตรี   และอาจารย์อรุณ บุญชม ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพฯ เป็นผู้แทนรับมอบเงินซะกาต และ นายระบิล พรพัฒน์กุล กรรมการธนาคาร ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งโครงการที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากอิหม่ามในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศเป็นผู้ทำการคัดเลือกผู้ยากจน รวมถึงนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เข้าเกณฑ์รับทุนซะกาต เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพ และเพื่อเป็นทุนการศึกษา ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการบริหารจัดการซะกาตที่ธนาคารกำหนด ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

       ในโอกาสนี้ ธนาคารจึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกท่านที่ครอบครองทรัพย์สินตามพิกัดและครบรอบ 1 ปี จันทรคติ ชำระซะกาตผ่านบัญชีซะกาตของธนาคาร เลขที่บัญชี 001-1-03879-9 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Ibank Call Center 1302

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts