อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี ได้รับรางวัล Henry Wickham Award 2020

Spread the love

 

อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี ได้รับรางวัล Henry Wickham Award 2020 จากผลงานการจดสิทธิบัตรเกี่ยวกับยางธรรมชาติ

อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ยื่นจดสิทธิบัตรผลงานการใช้งานยางพาราในอุตสาหกรรมยางธรรมชาติเพื่อวงการแพทย์ ทั้งในและต่างประเทศรวม 20 ฉบับ และได้รับการรับรองการจดสิทธิบัตรแล้ว 6 ฉบับ จนได้รับรางวัล Henry Wickham Award ในปี 2563

นายนราพัฒน์  แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบรางวัล Henry Wickham Award 2020 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้ผู้มีคุณูปการด้านอุตสาหกรรมและวิชาการยางพาราของโลก ให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธรรม นิธิอุทัย อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จากผลงานการผลิตหุ่น CPR เพื่อสังคม และนำยางไปใช้ในการเพิ่มมูลค่าในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ และมอบแก่ดร.ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล นักวิชาการของการยางแห่งประเทศไทย  ที่ได้รับรางวัลคัดเลือกสายนวัตกรรมเทคโนโลยีจากผลงาน การพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมยางแปรรูปขั้นต้น GMP เพื่อให้สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางได้ผลิต แปรรูปวัตถุดิบให้มีมูลค่าเพิ่มภายใต้มาตรฐานสากล

รายงานข่าวแจ้งว่า ผู้ได้รับรางวัล Henry Wickham Award สำหรับปี 2020 จะต้องจัดอยู่ใน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 สำหรับการออกแบบและผลิตนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ที่จะทำให้ผลผลิตของยางพาราดีขึ้น ควบคุมโรคได้ดีขึ้น พัฒนาการผลิตดีขึ้น และกลุ่มที่ 2 สำหรับผู้ที่ประดิษฐ์ จดสิทธิบัตร นวัตกรรมทางเทคโนโลยีจากยางธรรมชาติในทางการค้า ที่จะทำให้เกิดพัฒนาการใช้งานในอุตสาหกรรมยางธรรมชาติ ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธรรม นิธิอุทัย อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อยู่ในกลุ่มที่ 2 นี้โดยได้เข้ารับรางวัล Henry Wickham Award 2020 จากนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันนี้ (12 พฤศจิกายน 2563 ) ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ ในการประชุมวิชาการยางพาราโลก (Global Rubber Conference : GRC) ครั้งที่ 16


ในรูปแบบ Hybrid ทั้งห้องประชุมจริง และการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ virtual conference จาก 25 ประเทศทั่วโลก ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธรรม นิธิอุทัย แจ้งว่าเหตุที่ได้รับรางวัล Henry Wickham Award 2020 ค่อนข้างจะเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่า คือ ในระยะ 3-4 ปีมานี้ ได้ทำเรื่องวิจัยที่จะทำอุปกรณ์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลเพื่อใช้โดยตรงเป็นส่วนใหญ่ การทำงานเหล่านี้ ไม่ได้คิดเอง แต่เป็นเรื่องที่ทางแพทย์และพยาบาล จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เขามาขอให้ช่วย พอเข้าไปช่วยแล้วพบว่าอุปกรณ์ส่วนใหญ่ของทางการแพทย์และพยาบาลมักจะทำด้วยยางซิลิโคน พีวีซี หรือ ยูรีเทน จึงได้คิดประดิษฐ์อุปกรณ์ทางการแพทย์จากยางพาราธรรมชาติ ได้แก่ ผลิตหุ่นช่วยชีวิต หรือ CPR ผู้หญิงและหุ่นตรวจมะเร็งเต้านมตัวแรกของโลก ในชื่อ “ฟาตีลาและอารียา” หุ่นCPRเด็ก และหุ่นCPRเด็กอ่อนจากยางธรรมชาติ แผ่นฝึกฉีดยา หุ่นฝึกฉีดยา หุ่นฝึกเย็บหลังคลอด อุปกรณ์ฝึกหัดการเย็บแผล อุปกรณ์ฝึก
แก้ไขอาหารติดคอ ที่นอนป้องกันการเกิดแผลกดทับ ทั้งนี้โดยได้ได้รับสิทธิบัตรจากไทย จีน และรัสเซีย เป็นต้น


“ ขณะที่ทำ มีความสนุกเกิดขึ้น ทำไป ให้ไป บริจาคไป สนุกครับ พอทำเสร็จแล้ว ได้พิจารณาว่า ผลงานแบบเดียวกัน ไม่มีใครเคยใช้ยางธรรมชาติทำมาก่อน ดังนั้นจึงคิดว่าน่าจะจดสิทธิบัตรไว้เพื่อเป็นหลักฐานว่า งานแบบนี้ยางพาราก็ทำได้ จากนั้นก็คิดต่อว่า น่าจะจดสิทธิบัตรในต่างประเทศด้วย เพื่อให้มีชื่อคนไทย ติดอยู่ในหน่วยงานสิทธิบัตรของต่างประเทศก็เพราะทำไปด้วยความสนุก จึงได้ยื่นขอจดสิทธิบัตรไป 20 ฉบับ เป็นของไทย ไป 8 ฉบับ และ ต่างประเทศอีก 12 ฉบับตอนนี้ สิทธิบัตรที่ได้รับมาแล้ว เป็น ของไทย 3 ฉบับ ได้รับสิทธิบัตรของต่างประเทศ อีก 3 ฉบับ ที่เหลือกำลังคอยอยู่ ทีนี้ผลงานการจดสิทธิบัตรนี้ ไปเข้าตากรรมการ ผมจึงได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้รับรางวัล Henry Wickham Award 2020 ในปีนี้ด้วย ในฐานะจดสิทธิบัตรเกี่ยวกับยางธรรมชาติมาก ที่จริงแล้วเป็นเรื่องบังเอิญแท้ๆ ที่เข้ามาช่วยทำวิจัยให้แพทย์และพยาบาล แล้วไปจดสิทธิบัตร”ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธรรม นิธิอุทัย กล่าว .

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts