คณะครู นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีการลงแขกปักดำนา

Spread the love

คณะครู นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีการลงแขกปักดำนา

ภายใต้กิจกรรม”เกษตรยั่งยืน ฟื้นนาข้าวไทย ในบ้านของพ่อ” หวังเป็นศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาในชุมชน

                        วันที่ (29 ต.ค. 63) ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา นายเชิดพงษ์ ใจตรง ปลัดอาวุโสอำเภอนาทวี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เกษตรยั่งยืน ฟื้นนาข้าวไทย ในบ้านของพ่อ” เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมุ่งหวังให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของข้าว ได้เรียนรู้ขั้นตอนกระบวนการทำนา และสามารถปฏิบัติได้จริง รวมถึงเป็นศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาในชุมชน โดยมีนางสินีนาถ รสเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

              นายเชิดพงษ์ ใจตรง ปลัดอาวุโสอำเภอนาทวี กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้นับเป็นกิจกรรมหนึ่งในการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีการลงแขกปักดำนาให้คงอยู่ ซึ่งวิถีชีวิตชาวนาในอดีตเมื่อถึงฤดูกาลทำนา ชาวนาจะหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนช่วยเหลือจุนเจือกัน ช่วยกันทำนาโดยไม่มีค่าจ้างแรงงาน แต่ปัจจุบันการพัฒนาเศรษฐกิจในระบบทุนนิยมสมัยใหม่ ทำให้แรงงานในนาขาดแคลนอย่างหนัก ซึ่งทำให้ปัจจุบันประเพณีลงแขกปักดำนา อันเป็นประเพณีที่ดีงามที่ใกล้จะสูญหายไปจากสังคมในชนบท และกำลังจะกลายเป็นตำนาน

               จากนั้น คณะครู นักเรียน ได้ร่วมกันลงแขกปักดำข้าว โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น คึกคักสนุกสนาน และประทับใจ ทั้งนี้เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวก็จะมาร่วมเก็บเกี่ยวด้วยกัน แล้วนำข้าวจากฝีมือของตนที่ปลูกไปรับประทาน ซึ่งข้าวที่ได้จะเป็นข้าวปลอดสารพิษอย่างแน่นอน    ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts