เริ่มแล้ว งานมหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัดสงขลา” ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เชิญเที่ยว "มหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัดสงขลา"
Spread the love

 

เริ่มแล้ว งานมหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัดสงขลา” ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565

เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวชายแดนไทย-มาเลเซีย

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เชิญเที่ยว "มหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัดสงขลา"

วันนี้ (1 ก.ค. 65) นายวงศกร  นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัดสงขลา” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 บริเวณถนนเสน่หานุสรณ์ – ถนนธรรมนูญวิถี ในโดมติดแอร์ ใจกลางเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายธัชชญาน์พล  อภิมนต์เตชบุตร รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ นายพีรพัฒก์ อุทัยศรี ผู้อำนวยการกองความร่วมมือการค้าและการลงทุน กรมการค้าต่างประเทศ พลตำรวจโท สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เชิญเที่ยว "มหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัดสงขลา"

เริ่มแล้ว งานมหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัดสงขลา" ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565

 กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สํานักงานพาณิชย์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส และหน่วยงานภายนอกกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และเทศบาลนครหาดใหญ่ จัดโครงการ “มหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัดสงขลา” เพื่อยกระดับเครือข่ายการค้า พัฒนาเศรษฐกิจชายแดน รวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้าการลงทุนบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย ให้กลับมาคึกคักหลังโควิด-19 คลี่คลาย

เริ่มแล้ว งานมหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัดสงขลา" ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565

นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา เป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สําคัญของไทย มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซียในพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอนาทวี และอำเภอสะเดา มีด่านศุลกากรสะเดา ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ และด่านศุลกากรบ้าน ประกอบ เป็นด่านการค้าสำคัญ อีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีการค้าชายแดนและผ่านแดนกับประเทศมาเลเซีย คิดเป็นมูลค่า 619,653 ล้านบาท มากเป็นอันดับ 1 ของกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้

เริ่มแล้ว งานมหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัดสงขลา" ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565

สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์มาตรฐานส่งออกกว่า 100 ร้านค้า ซึ่งผ่านการคัดสรรและผลิตจากนวัตกรรมเพื่อการส่งออก ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนกวน Seri Durian บ้านบูเก๊ะ เครื่องดื่ม คราฟท์ โซดา Nirvana Hight Craft Soda น้ำยำสำเร็จรูป A Tan Premium Sauce อีกทั้งงานศิลป์วิจิตร บรรจง อย่างเบญจรงค์ร่วมสมัยที่มีการผสมผสานลวดลายทางใต้ กระเป๋าย่านลิเภาถมทองคำแท้ และจักรสานกระจูด รวมทั้งสินค้าแปรรูปมากมาย กิจกรรมเจรจาธุรกิจการค้า (OBM) ในรูปแบบออนไลน์ระหว่างผู้ประกอบการจังหวัดชายแดนใต้กับผู้ค้าในต่างประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซีย เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา สิงคโปร์ และเวียดนาม เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า และการประชุมร่วมพาณิชย์จังหวัดและภาคเอกชน 5 จังหวัดชายแดนใต้เกี่ยวกับมาตรการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กล่าวเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมและจับจ่ายใช้สอยสินค้าในงานมหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัดสงขลา” เพื่อเป็นการสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจการค้าชายแดนของไทย

         


     

 

         พลาดไม่ได้ !!! กับ “มหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัดสงขลา” มาช็อป ชม ชิม พร้อมโปรโมชั่น กิจกรรมลุ้นโชคการแสดงดนตรี และศิลปวัฒนธรรม  พร้อมทั้งการเจรจาธุรกิจของผู้ประกอบการ 30 มิถุนายน -3 กรกฎาคม 2565  ณ ถนนเสน่หานุสรณ์ – ถนนธรรมนูญวิถี ในโดมติดแอร์ ยิ่งใหญ่ ใจกลางเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts