สงขลาจัดใหญ่ งานรวมพลคนกีฬาในมหกรรมเปิดเมืองกีฬา “Songkhla Sport City” 

Spread the love

สงขลาจัดใหญ่ !! งานรวมพลคนกีฬา และผู้รักการออกกำลังกายและเล่นกีฬา เนื่องในมหกรรมเปิดเมืองกีฬา “Songkhla Sport City” และมหกรรมกีฬาชิงแชมป์จังหวัดสงขลา ประจำปี 2563 เดินหน้ายกระดับสงขลาเมืองกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

                วันนี้ (25 ก.ย. 63) ณ สนามกีฬาตินสูลานนท์ จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายสุเมธ อัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา และนายประสงค์ บริรักษ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา ร่วมแถลงข่าวมหกรรมเปิดเมืองกีฬา “Songkhla Sport City” และมหกรรมกีฬาชิงแชมป์จังหวัดสงขลา ประจำปี 2563 และเปิดป้ายเมืองกีฬา รวมพลคนกีฬา และผู้รักการออกกำลังกายและเล่นกีฬา โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ นายพรรณภพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 4 ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักกีฬา นักเรียน นักศึกษา และสื่อมวลชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

             นายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ประกาศยกระดับให้ จังหวัดสงขลาเป็นเมืองกีฬา “Songkhla Sports City” ด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports for Excellence) เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 จังหวัดสงขลา โดยคณะกรรมการกีฬาจังหวัดสงขลาได้กำหนดนโยบายแผนงานวาระสงขลา “สงขลาเมืองกีฬา” และได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมในการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาของเยาวชน ประชาชนในพื้นที่ภายในจังหวัดสงขลา ได้มีกิจกรรมในการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่อง โดยสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้เยาวชน และประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ตลอดจนดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ อีกทั้งเป็นการสร้างนักกีฬา และพัฒนานักกีฬาของจังหวัดสงขลา ส่งเสริมรายได้ให้กับจังหวัดสงขลาเพื่อยกระดับจังหวัดสงขลาให้เป็นเมืองกีฬา และส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน มีความสามารถด้านกีฬาและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ พร้อมก้าวสู่นักกีฬาระดับนานาชาติ

              ทั้งนี้ คณะกรรมการกีฬาจังหวัดสงขลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้น ระหว่างวันที่ 25-28 กันยายน 2563 ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ และสนามแข่งขันในบริเวณเขตเทศบาลนครสงขลา ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดงานตลาดนัดกีฬา ตลาดนัดสุขภาพ อาทิ การตรวจสุขภาพ การทดสอบสมรรถภาพ การจำหน่ายผักผลไม้ปลอดสารพิษ สินค้า OTOP การจำหน่ายเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬา เป็นต้น  และมหกรรมการแข่งขันกีฬาชิงแชมป์จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย การแข่งขันกีฬาจักรยาน ในวันที่ 26 กันยายน 2563 ณ บริเวณรอบสนามกีฬาติณสูลานนท์ และหาดชลาทัศน์กีฬาเปตองระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2563 ณ สนามเปตองสนามกีฬาติณสูสนนท์กีฬาปันจักสีลัตชายหาด ระหว่างวันที่ 25-28 กันยายน 2563 ณ หาดสมิหลากีฬากรีฑา ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2563 ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์การแข่งขันจักรยานยนต์วิบาก เอ็นดูโร่พิชิตหาดสมิหลา ในวันที่ 27 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. – 14.00 น. และการแข่งขันขี่ม้าพิชิตหาดสมิหลา ในวันที่ 27 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น. – 18.30 น. ณ หาดสมิหลา

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts