อบรมชี่กง “ปาต้วนจิ่ง”

Spread the love

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ดร.ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองคณบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานอบรม ปาต้วนจิ่ง โดยมีนางเสาวนีย์ ประทีปทอง นายกสมาคมไท้เก็กภาคใต้ และสมาชิกของสมาคม ได้จัดการฝึกอบรมชี่กง “ปาต้วนจิ่ง” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การออกกำลังกาย ปาต้วนจิ่ง เป็นศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของการรำไท้เก็ก ที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างเสริมสุขภาพและเกี่ยวเนื่องกับการรำไท้เก็ก แนวใหม่ เป็นการกระตุ้นให้สมาชิกได้ออกกำลังอย่างไม่น่าเบื่อ สำหรับการอบรมครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากสมาชิกใน 14 จังหวัดภาคใต้ โดยเข้าร่วมฝึกอบรมทั้งหมด 41 ชมรม จาก 66 ชมรม รวม 125 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2560
การฝึกอบรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจำนวน 5 ท่านจากสมาคมไท้เก็กแห่งประเทศไทย ซึ่งไปฝึกอบรมจากปรมาจารย์ของประเทศจีน
นอกจากนี้การอบรมในบ่ายวันที่18 มิถุนายน ได้รับความเอื้อเฟื้อแพทย์แผนจีน ่จากโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ มาให้ความรู้ บรรยายเรื่องการรักษาภายใน ด้วยการฝังเข็มปรับสมดุล ซึ่งเป็นศาสตร์หนึ่งที่สามารถปรับสภาพร่างการให้กลับมามีสภาพเหมือนเดิม ช่วยให้ร่างกายดีขึ้นจากการเจ็บปวด โดย ผศ.ดร.ลัพณา กิจรุ่งโรจน์
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics