มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย และบริษัท เชฟรอน มอบหมวกนิรภัย 1,200 ใบ แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ในพื้นที่อำเภอสิงหนครและอำเภอเมืองสงขลา

Spread the love

วันนี้ (14 มิ.ย.60) บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเซีย พร้อม พันธมิตรเดินหน้าโครงการ “เดินทางปลอดภัยไปโรงเรียน” ระยะที่ 2 (Street Wise Project) เพื่อแก้ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างยั่งยืน ผ่านการให้ความรู้และปลุกจิตสำนึกความปลอดภัยแก่เยาวชนผู้ปกครองและครู นำร่องที่อำเภอสิงหนคร และอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา โดยล่าสุดโครงการนี้ มีการได้จัดพิธีส่งมอบหลักสูตรความปลอดภัยทางถนนและแบบถนนจำลองเพื่อใช้ในการเรียนการสอนซึ่งเนื้อหาครอบคลุมทั้งการใช้ทางเท้า รถจักรยาน รถ โดยสารและรถจักรยานยนต์ พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่คุณครูต้นแบบ จำนวน 27 คน ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งจะทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกในชุมชนต่อไป นอกจากนั้นโครงการยังได้ร่วมกับ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และบริษัทวิสปิอาริโอ มอบหมวกนิรภัยจำนวน 1200 ใบ ให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนอีกด้วย โดยมี นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานในพิธี ณ ศาลาประชาคมอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

 

ในโอกาสนี้ ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา พร้อมด้วย นายวสันต์ ไชยทวีวงศ์ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา และนายคงศักดิ์ คงปาน หัวหน้า สนง.ปภ.จังหวัดสงขลา สาขาระโนด ร่วมพิธีเปิดและมอบหมวกให้แก่นักเรียนในครั้งนี้ด้วย…

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts