การประชุมขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้

Spread the love

วันที่ 14 มิถุนายน  2560 ณ โรงแรมเจบี หาดใหญ่  พลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนวิชาการภาษาไทยจังหวัดชายแดนใต้ ตามยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง  พัฒนา เป็นภารกิจที่สำคัญเร่งด่วน จึงกำหนดให้มีการประชุมภาคเช้า การดำเนินงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศการศึกษาและศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบวิชาภาษาไทย ทั้ง 13 เขต   โดยมีผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและคุณครูจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จำนวน 2 คน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีศึกษาธิการภาค 8 ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน 5 จังหวัด และบุคคลากรศูนย์ประสานงานและบริการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมการประชุม   ส่วนภาคบ่ายเป็นการประชุมเพื่อพัฒนาแนวทางการเรียน การสอนวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2560 ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นวิทยากรให้ตลอดการประชุม

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics