ไปรณีย์จังหวัดสงขลามอบที่ชาร์จแบตเตอรี่กับกีฬาแห่งชาติครั้งที่45

Spread the love

14 มิ.ย.60  ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดสงขลา นายวุฒิชัย อุตสาหะ หัวหน้าส่วนควบคุมคุณภาพ สนง.ไปรษณีย์เขต 9 ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 9   ได้นำอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ จำนวน 1 ตู้ มามอบให้แก่ที่ทำการไปรษณีย์สงขลา ณ บริเวณห้องโถงบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั่วไป ในการชาร์จแบตเตอรี่ โดยนับเป็นที่ชาร์จแบตเตอรี่ไปรษณีย์ไทยยุคดิจิตอลแห่งแรกของไปรษณีย์ไทย ในการต้อนรับและเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์” ระหว่างวันที่ 20 – 30 มิถุนายน  2560 นี่้

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts