แถลงข่าว Hatyai food festival 2020

Spread the love

      วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2563 ณ วัดฉื่อฉาง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมาย นางปฏิมา ตันติเมตตา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล   เข้าร่วมแถลงข่าว Hatyai food festival 2020   โดยมี        นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน

พร้อมด้วย นางมัรริกา เจริญพานิช สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 นายพิชัย จงไพรัตน์ ประธานสมาพันธ์ SME ไทยภาคใต้ และประธานสมาพันธ์ SME ไทย จ.สงขลา เป็นผู้ร่วมแถลงข่าว โดยงาน Hatyai food festival 2020 จะจัดขึ้นในวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2563 ณ ถนนศุภสารรังสรรค์ (ย่านฉื่อฉางสตรีทฟู้ด หาดใหญ่ ) ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อหาแนวทางให้หาดใหญ่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเภทธุรกิจร้านค้าอาหารต่างๆ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

โดยได้รับการร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้หาดใหญ่กลับมามีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ดึงดูดนักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่ให้เข้ามาท่องเที่ยว โดยการเอาจุดเด่นที่ไม่ซ้ำใคร และสถานที่เชิงวัฒนธรรมที่มีลักษณะโดดเด่นคือวัดฉื่อฉาง ที่มีศิลปะกระเบื้องที่มีเอกลักษณ์และยังเป็นถนนแห่ง Street food ชื่อดัง ผ่านกิจกรรม Hatyai food festival 2020 อันจะส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้คนในท้องถิ่นและภาพรวมของจังหวัดสงขลา

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts