เทศบาลนครหาดใหญ่ประเมินรางวัลอาเซียน

Spread the love

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย นายวินัย ปิ่นทอง รองปลัดเทศบาล ดร.พฤกษ์ พัฒโน อดีตรองนายกเทศมนตรี นางสาวอนุสรา รัตนอรุณ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 นายธนเดช อินทร์ขวัญ รักษาการผู้อำนวยการสำนักการช่าง พ.จ.อ.ณัฐชัย เพ็ชรทองมา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. และคณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (คณะตรวจประเมินรางวัลอาเซียนด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยั่งยืน พ.ศ.2564 ซึ่งได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ดังนี้

ห้อง War Room ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์หมอกข้ามแดนและมลพิษทางอากาศ เทศบาลนครหาดใหญ่ ,

การใช้ไลเคนในการชี้วัดคุณภาพอากาศ และหลักสูตร รักษ์เขาคอหงส์ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขหาดใหญ่ชีวาสุข ,

เยี่ยมชมชุมชนจักรยาน ณ ชุมชนบ้านกลางนา,

การตรวจวัดควันดำจากยานพาหนะ ณ สถานีขนส่ง 1 และสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ศูนย์การค้าไดอาน่า หาดใหญ่

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts