จังหวัดสงขลา เปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ Mammogram 

Spread the love

จังหวัดสงขลาเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ Mammogram ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

          วันนี้ (5 ส.ค.63) ที่ ศาลาประชาคม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายนฤทธิ์  มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ Mammogram ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 โดยมีนายแพทย์นครินทร์ ฉินตระกูลประดับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสทิงพระ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงหนคร เป็นผู้การกล่าวรายงาน ตัวแทนมูลนิธิกาญจนบารมี บุคลากรสาธารสุข ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ชมรม อสม.สิงหนคร และประชาชน เข้าร่วม

นายนฤทธิ์ มงคลศรี

          เครือข่ายสาธารสุขอำเภอสิงหนครร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลสงขลา และมูลนิธิกาญจนบารมี จัดกิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ Mammogram ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จังหวัดสงขลา เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มสตรีในอำเภอสิงหนครได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม และคัดกรอง ค้นหาผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านม และนำผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวมารับการตรวจเต้านมโดยแพทย์และเข้ารับการตรวจเอกซเรย์เต้านม Mammogram จากรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ของมูลนิธิกาญจนบารมีในวันนี้

          นายนรฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สตรีไทยมีความเสี่ยงหลายเรื่อง จากโรคและภัยคุกคามสุขภาพ โดยเฉพาะโรคมะเร็ง เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นลำดับต้นๆ เพราะมะเร็งเต้านมไม่สามารถระบุสาเหตุของการเกิดโรคได้ชัดเจน ในขณะที่การป้องกันที่ดีที่สุดคือ การตรวจพบมะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะเริ่มแรกให้เร็วที่สุด กิจกรรมในวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีสำหรับสตรีในอำเภอสิงหนครที่จะได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม โดนเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ Mammogram จากมูลนิธิกาญจนบารมี เพื่อจะได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดประสิทธิผลในการรักษาของแพทย์

          สำหรับกิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ Mammogram ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันนี้ ภายในกิจกรรมมีการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้บริจาคเงิน และบุคคลที่ให้การสนับสนุน โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ Mammogram ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  นอกจากนี้มีบริการตรวจเต้านมโดยแพทย์และเข้ารับการตรวจเอกซเรย์เต้านม Mammogram จากรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ของมูลนิธิกาญจนบารมี ให้กับสตรีที่มีปัจจัยเสี่ยงในอำเภอสิงหนครอีกด้วย

          ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลสิงหนคร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในอำเภอสิงหนคร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิงหนคร และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสิงนคร

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts