เทศบาลนครสงขลา จัดกิจกรรมโครงการตรวจสุขภาพประจำปี

Spread the love

วันนี้ (5 สิงหาคม 2563) ที่อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์บริการสาธารณสุขเตาหลวง เทศบาลนครสงขลา จัดกิจกรรมโครงการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับเจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดย ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ลงพื้นที่พบปะและตรวจเยี่ยมการตรวจสุขภาพของเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้
สำหรับการตรวจสุขภาพฯ มีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสงขลามาให้บริการ เพื่อตรวจคัดกรองเฝ้าระวังความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งเพื่อเป็นการดูแลพนักงานให้มีสุขภาพที่ดี

เยาวเรศ มณีพันธุ์ // ข่าว
สิทธิพร กปิลกาญจน์ // ภาพ
งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts