การเตรียมงานพิธีเททองหล่อพระพุทธกาฬรังสีตรีโลกนาถ

Spread the love

      วันพุธที่ 5 สิงหาคม  2563      นายประพันธ์  ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.สงขลา  ร่วมการประชุม การเตรียมงานพิธีเททองหล่อพระพุทธกาฬรังสีตรีโลกนาถ ประจำปี 2563 โดยมี พระปลัดพลกฤต กัลยาณ ธัมโม ดร.ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหัตตมังคลาราม (วัดหาดใหญ่ใน) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหาดใหญ่ใน)

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts