สำนักงาน กกท.จ.สงขลา มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา

Spread the love

สำนักงาน กกท.จังหวัดสงขลา มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา

          วันนี้ (30 ก.ค.63) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานการรับมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา โดยมีนายพิทักษ์ สุวรรณวงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา และเลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลาเป็นผู้กล่าวรายงาน เขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และตัวแทนจากโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วม

          การกีฬาแห่งประเทศไทย มีโครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อใช้ในการออกกำลังกายการละเล่นกีฬาให้กับเยาวชนในจังหวัดสงขลา การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา จึงได้ดำเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์กีฬาให้กับสถานศึกษาภายในพื้นที่ จังหวัดสงขลา โดยมอบให้กับตัวแทนจากโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก จากเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1-3 คัดเลือกทั้ง 16 อำเภอ อำเภอละ 2 โรงเรียน รวม 32 โรงเรียน ซึ่งพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด คือโรงเรียนที่ขาดแคลนด้านงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา

          ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา ได้รับการยกระดับจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เป็นเมืองกีฬา “Songkhla Sports City” เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งจังหวัดสงขลาจะต้องส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการกีฬาทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่มอายุ การมอบอุปกรณ์กีฬาในวันนี้ ถือว่าเป็นการสนับสนุนของการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่มุ้งเน้นให้เยาวชนได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างแพร่หลาย เพื่อต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาและอาชีพต่อไป

          ทั้งนี้ อุปกรณ์กีฬาที่สนับสนุน ประกอบด้วย ลูกฟุตบอลฝึกฝน ลูกฟุตบอลแข่งขัน ลูกฟุตซอลฝึกซ้อม ลูกฟุตซอลฝึกแข่งขัน ลูกเซปักตะกร้อชาย และหญิง ลูกวอลเลย์บอลฝึกซ้อม ลูกวอลเลย์บอลแข่งขัน ไม้แบดมินตันและลูกแบดมินตัน ไม้เทเบิลเทนนิสและลูกเทเบิลเทนนิส

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts