ตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 4 ร่วมมหาวิทยาลัยทักษิณลงพื้นที่ จ.สตูล ให้กำลังใจประชาชนช่วงโควิด-19

Spread the love

ตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 4 ร่วมมหาวิทยาลัยทักษิณลงพื้นที่ จ.สตูล ให้กำลังใจประชาชนในช่วงสถานการณ์ covid-19

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 4 โดย พ.ต.อ. พหล เกตุแก้ว รอง ผบก.ตชด ภาค 4 พ.ต.อ.สถาพร แก้วสนิท ผกก.ตชด.43 พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมพบปะประชาชนและนักเรียน ในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนส้านแดง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล พร้อมมอบถุงยังชีพสิ่งของอุปโภคบริโภค รวมทั้งเจลล้างมือพร้อมใช้ซึ่งผลิตโดยคณะอุตสาหกรรมการเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เพื่อให้กำลังใจนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในช่วงสถานการณ์ covid-19 ภายใต้โครงการ “ตำรวจไทยไม่ทิ้งกัน” 
 

โดยตลอด 11 ปีที่ผ่านมากองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 4 และมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกันพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริและโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 มาอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกันการพัฒนาครูผู้สอน  พัฒนาคุณภาพนักเรียน พัฒนาห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ ส่งผลให้คุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน ตชด. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเป็นลำดับ  โดยเป้าหมายสูงสุดของโครงการ ตชด. มหาวิทยาลัยทักษิณ  เพื่อสนองพระราชดำริในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียน ตชด.  ให้มีคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts