โครงการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย

ประกันคุณภาพการศึกฯ
Spread the love

ประกันคุณภาพการศึกฯ

วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563  ณ ห้องประชุมมาเจสติก สยามนครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  นายอมร  วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมาย นางสาวกรุณา ทองแกมนาก รองปลัดเทศบาล เป็นประธาน  เป็นประธาน พิธีเปิดโครงการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนเทศบาลนครหาดใหญ่ ประจำปี 2563 โดยมี นางสาวณภัทร วิทยาทันต์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานครูเทศบาลและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิด โดยมีวิทยากรจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
ภาพ/ ข่าว : ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครหาดใหญ่

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts