ท่าอากาศยานหาดใหญ่จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

Spread the love

วันนี้ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีผู้บริหาร พนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สายการบินเข้าร่วมพิธีฯ ณ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่

**********************
ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
โทร. 0 7422 7190 – 94
โทรสาร. 0 7422 7050

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts