จังหวัดสงขลา จัดงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP 

Spread the love

จังหวัดสงขลา จัดงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดสงขลา ภายใต้ชื่องาน “OTOP THAI TO SONGKHLA” และโครงการจัดแสดงสินค้าและจำหน่าย OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดินชายแดนใต้

            วันนี้ (11 ก.ค.63) ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  นายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  ประธานพิธีเปิดงานมหกรรมแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดสงขลา โดยมีนางสุรียพรรณ์  ณ  สงขลา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ส่วนราชการในจังหวัดสงขลา และประชาชนในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมงาน

            นายปวัน  พรหมพิทักษ์  พัฒนาการจังหวัดสงขลา   กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ร่วมกับเครือข่าย OTOP  ภาคใต้ กำหนดจัดงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP   ระหว่างวันที่ 10 – 19 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายส่งเสริมพื้นที่ตลาดใหม่ และขยายพื้นที่ตลาดเดิมให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการ SME จากจังหวัดสงขลา และจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมตลาดประชารัฐประเภทตลาดประชารัฐของดีจังหวัด และเพื่อกระตุ้นกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ตลอดปี และเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดสงขลา และเปิดช่องทางการตลาดที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเดินแบบผ้าไทย  โดยมีนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมเดินแบบผ้าไทยกับส่วนราชการในจังหวัดสงขลา และมีการมอบเงินสนับสนุนผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา สนับสนุนโดยเครือข่าย OTOP จังหวัดสงขลา จำนวน 4 กลุ่ม และมีบูทจำหน่ายสินค้า OTOP และนิทรรศการในบริเวณงาน……..ภาพ/อรรคพงษ์  บุญชีพ   ข่าว/จิรพัฒน์  วงศ์กระจ่าง

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts