เทศบาลสงขลาจัดระเบียบตลาดนัด

Spread the love

เช้าวันนี้ (12 กรกฎาคม 2563) เทศบาลนครสงขลา บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ในการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าบริเวณตลาดนัดวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นการเปิดจำหน่ายสินค้าเป็นวันแรก หลังจากได้ปิดชั่วคราวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีเจ้าหน้าที่เทศกิจ ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ปกครอง และสารวัตรทหารเรือ ลงพื้นที่จัดระเบียบตั้งแต่ถนนปละท่า ไปจนถึงถนนรามวิถี


พร้อมทั้ง มีการรับลงทะเบียนผู้ค้าที่จำหน่ายสินค้าในที่/ทางสาธารณะ ตั้งแต่ถนนปละท่า ไปจนถึงถนนรามวิถี เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการทำทะเบียนประวัติผู้ค้า อีกทั้งเพื่อลดปัญหาในการจัดหาประโยชน์จากการเช่าช่วงหรือขายต่อพื้นที่จำหน่าย
โดยเจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ค้าห้ามจำหน่ายสินค้าทุกประเภทบนพื้นผิวจราจร ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 แก้ไขปรับปรุง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ/หลักเกณฑ์ในการจำหน่ายสินค้าบริเวณตลาดนัดวันอาทิตย์ (ในที่/ทางสาธารณะ) อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

******************************************
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครสงขลา

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts