สาขาอุตสาหกรรมบริการ คณะบริหารธุรกิจ ม.หาดใหญ่ จับมือ พช. ชูท่องเที่ยวบางเหรียงใต้

Spread the love

สาขาอุตสาหกรรมบริการ คณะบริหารธุรกิจ ม.หาดใหญ่ จับมือ พช. ชูท่องเที่ยวบางเหรียงใต้

                คณบดี  คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ และคณะจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ร่วมกับหน่วยงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง จัดทำรูปแบบเส้นทางท่องเที่ยวบ้านบางเหรียงใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลบางเหรียง  อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา  เพื่อสานต่อชุมชนท่องเที่ยว  Otop นวัตวิถี  ส่งเสริมการท่องเที่ยวของบ้านเหรียงใต้ให้เป็นที่รู้จัก และมีรูปแบบเส้นทางที่เป็นรูปธรรม 

เมื่อวันที่  26  มิถุนายน  2563 ที่ผ่านมา ทางคณะฯ ได้ทดลองเส้นทางท่องเที่ยวจากกลุ่มตัวแทนนักท่องเที่ยว  ผู้ประกอบด้านการท่องเที่ยว  นักวิชาการ  ร่วมทริป “ลงเรือแลคลอง ชวนน้องลงเล”  ซึ่งได้ รับเกียรติจากคุณสมฤทัย​ ยิ้มหิ้น​ พัฒนาการ​อำเภอ​ควนเนียง  นายพิทักษ์  ตระกูลกำจาย  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5  บ้านบางเหรียงใต้  และทีมงานชาวบางเหรียงใต้  ร่วมต้อนรับและพานักท่องเที่ยวชมคลอง 2 คลอง คือ คลองบางเหรียง คลองบางกล่ำ ซึ่งมุ่งสู่ทะเลสาบสงขลา

เริ่มทริปด้วยนักท่องเที่ยวได้ชมการสาธิตการทำปุ๋ยหมัก ณ ศาลาประชาคม  สู่แปลงเกษตรซึ่งเป็นแหล่งปลูกผักชุมชน ซึ่งเป็นผักปลอดสารพิษ ณ สวนศรีเกษตรกุล  ล่องเรือชมวิถีชีวิตและชมธรรมชาติสองฝั่งคลองบางกล่ำ คลองบางเหรียง ชมยอยักษ์ (บาม) ชมการจับหอย  จับปลาวิถีเดิมของชุมชน  เช่น การแยงรูปลามิหลัง (ปลาดุกทะเล)  ฟาร์มทะเล  เป็นต้น 

ชมทะเลสาปสงขลา ด้วยทัศนียภาพที่ชวนหลงใหล ดื่มด่ำกับการเก็บภาพมุมกว้าง 360 องศา ด้วยทิวทัศน์ ทะเล ภูเขา ฟ้า  ชมเกาะกลม (เกาะซึ่งน้ำไม่เคยท่วมและมีประวัติยาวนาน)  โคกเมือง (แหล่งปลูกป่าชายเลน)  ก่อนจะแวะช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์ชุมชน  เช่น  ผักสดเกษตรอินทรีย์  ปลาแดดเดียว  กล้วยหินฉาบ  ผักกาดดอง  เป็นต้น   เยี่ยมสถานประกอบ ณ กู๊ดไทม์  และขนำเสต็ก   โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวได้รับความสนุกสนาน  เรียนรู้วิถีชุมชน ซึมซับธรรมชาติ และได้บริโภคผักปลอดสารพิษ ปลาทะเล  ซึ่งอยู่ใกล้เมืองหาดใหญ่ และเป็นจุดหมายในการท่องเที่ยวที่ได้รับอรรถรสหลากหลาย ชวนให้กลับมาเยี่ยมเยือนอีกในอนาคต

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts