เปิดมหกรรมงานอ่าวไทย EXPO 2020

เปิดอ่าวไทยexpo 2020
Spread the love

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เชิญเที่ยวงาน อ่าวไทย EXPO 2020” มหกรรมนำเสนอของดี ของดัง จัดยิ่งใหญ่กลางเมืองหาดใหญ่ 1-5 กรกฎาคม 2563

                       วันพฤหัสบดีที่ 2 ก.ค. 2563      ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ม.อ. อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา             นายอำพล  พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานเปิดงาน อ่าวไทย EXPO 2020 มหกรรมนำเสนอของดี ของดัง เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เศรษฐกิจของชุมชนกลับมามีชีวิต โดยมีผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

เปิดอ่าวไทยexpo 2020

            กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า จำนวน 150 ร้าน สินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ของใช้ของที่ระลึกของตกแต่ง เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย สมุนไพรและเครื่องสำอาง ตลอดจนสินค้าเด่นที่เป็นอัตลักษณ์ของ จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย นอกจากนี้มีกิจกรรมการเจรจาธุรกิจการค้า การแสดงบนเวที มีสินค้าเป้าหมายเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มการค้ากลุ่ม SME กลุ่ม OTOP กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจ ทั้งสินค้าเกษตรกรแปรรูป สินค้าที่ใช้นวัตกรรมในกระบวนการผลิต ตลอดจนบริการต่างๆ เป็นการพัฒนาและเชื่อมโยงการค้าการลงทุน และส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการการตลาดสินค้าและบริการ เพิ่มรายได้ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการในภาคเกษตร เกษตรแปรรูป ผู้ผลิตสินค้าชุมชนและท้องถิ่น รวมถึงผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม และกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ดำเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเข้มงวด

            นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า งานอ่าวไทย EXPO 2020 มหกรรมนำเสนอของดี ของดัง ที่จัดขึ้นนี้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทยได้อย่างชัดเจน ที่ผ่านมาประเทศไทยและทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ระบบเศรษฐกิจชะงักตัว การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนล้วนเกิดขึ้นโดยที่ไม่สามารถคาดเดา ดังนั้นกิจกรรมทางการตลาดที่สามารถกระตุ้นหรือส่งผลให้เศรษฐกิจของชุมชนกลับมามีชีวิต มีการสร้างรายได้สร้างอาชีพ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมทางการตลาดที่จะมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยดียิ่งขึ้น

            ด้านนางสาวฉัตร์สุดา  ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า งานอ่าวไทย EXPO 2020 เป็นการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการจัดงานแสดงสินค้าอ่าวไทย EXPO เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ปี 2563 ในประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด ด้านการส่งเสริมการค้าการลงทุน การบริกหารจัดการ การตลาด ในสินค้าและบริการอย่างครบวงจร ประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา ซึ่งจังหวัดสงขลาโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินกิจกรรม

            ทั้งนี้งานอ่าวไทย EXPO 2020 ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2563 ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ม.อ.  และกำหนดจัดครั้งที่ 2 ในวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2563 ที่ ห้างสหไทย การ์เด้นพลาซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts