พิธีพระราชทานเพลิงศพ นายอิ่ม จิตต์ภักดี จ.ภ.ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หนังตะลุง)

Spread the love

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ ในการพระราชทานเพลิงศพ นายอิ่ม จิตต์ภักดี จ.ภ.ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หนังตะลุง)

            วันนี้ (29 มิ.ย.63) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ ในการพระราชทานเพลิงศพ นายอิ่ม จิตต์ภักดี จ.ภ.ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หนังตะลุง) โดย นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ ที่ เมรุชั่วคราววัดไทรใหญ่ ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

            นายอิ่ม จิตต์ภักดี จ.ภ. อายุ 99 ปี ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2540 สาขาศิลปะการแสดง (หนังตะลุง) ขอพระราชทานกราบถวายบังคมลาถึงแก่กรรมด้วยโรคสมองฝ่อวัยชรา ณ บ้านเลขที่ 452/3 หมู่ที่ 2 อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2563 ซึ่งตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดไทรใหญ่ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 25-28 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา พิธีพระราชทานเพลิงศพวันนี้ที่ 29 มิถุนายน 2563 และพิธีพระราชทานผ้าไตรและภัตตาหารสามหาบในการเก็บอัฐิ ในวันพรุ่งนี้

            สำหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายอิ่ม จิตต์ภักดี ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หนังตะลุง) ประกอบด้วย พิธีพระสงฆ์ 10 รูป สวดมาติกาบังสุกุล และพิธีทอดผ้าบังสุกุล 10 ไตร พิธีเชิญหีบศพเวียนเมรุแล้วเชิญตั้งบนจิตกาธาน พิธีร่วมทอดผ้าบังสุกุล พิธีทอดผ้าไตรพระราชทาน จำนวน 5 ไตร พระราชาคณะ 5 รูป พิจารณาผ้าไตรพระราชทาน และพิธีพระราชทานเพลิงศพ ดำเนินการพิธีโดย กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ 15 สงขลา ซึ่งนางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ 15 สงขลา เป็นผู้ควบคุมกำกับดูแล          ข่าว / ฟารีด้า รอดกุบ     ภาพ / อรรคพงษ์ – วิทยา

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts