จิตอาสา กฟผ. รวมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

Spread the love

 

20170511-PRE01-05

          จิตอาสา กฟผ. ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม กฟผ. และประชาชน รวมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมเตรียมขยายผลสู่เขต เขื่อน และโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ทั่วประเทศ

20170511-PRE01-01

          วันนี้ (11 พฤษภาคม 2560) นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. ร่วมถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจิตอาสา กฟผ. ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม กฟผ. และประชาชน ได้จัดกิจกรรม “ทำด้วยมือ ถวายด้วยใจ” เพื่อรวมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และระหว่างวันที่ 15 – 19 พฤษภาคม 2560 ก่อนส่งมอบให้กับทางกรุงเทพมหานคร ในเบี้องต้น เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงเดือนตุลาคม ทั้งนี้ การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ของเหล่าจิตอาสา กฟผ. ในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.อาทร จันทวิมล ผู้ประสานงานศูนย์น้ำใจไมตรี กระทรวงวัฒนธรรม และคณะวิทยากร มาเป็นผู้ฝึกสอน ณ ห้องโถงกระจก อาคารฝ่ายสื่อสารองค์การ สำนักงานใหญ่ กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

20170511-PRE01-02

          รองผู้ว่าการกิจการสังคม กฟผ. กล่าวต่อไปว่า กฟผ. ได้จัดทำคลิปวีดีโอสอนวิธีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อให้ครอบครัวพนักงาน กฟผ. รวมถึงประชาชนชาวไทย ที่ไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีโอกาสประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ที่บ้าน เพื่อร่วมถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช ผู้สนใจสามารถเข้าไปรับชมวิธีการสอน ผ่านทาง Youtube PR EGAT , Facebook กฟผ.ฝ่ายสื่อสารองค์การ และ Facebook EGAT Fans โดยสามารถรับชมได้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

          “สำหรับ ดอกดารารัตน์ หรือดอกแดฟโฟดิล ที่ กฟผ. ใช้เป็นรูปแบบในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ นั้น เป็นดอกไม้ ที่มีความหมายถึงความหวัง และเกียรติยศ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงโปรดและพระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขณะทรงศึกษาและประทับ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จิตอาสา กฟผ. จึงพร้อมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากเปลือกข้าวโพด ด้วยความสามารถของตนเอง และเกิดเป็นความภาคภูมิใจที่ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และพร้อมน้อมสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ ซึ่งดอกไม้จันทน์ดังกล่าว เป็นการนำวัสดุเหลือใช้ที่ได้จากธรรมชาติมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์ เป็นการรักษาและช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการตามรอยศาสตร์พระราชา รัชกาลที่ 9 คือ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่มี 3 หลักใหญ่ ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี อีกเช่นกัน” รองผู้ว่าการกิจการสังคม กฟผ. กล่าวในตอนท้าย

20170511-PRE01-03

20170511-PRE01-04

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics