กฟผ.จัดกิจกรรม ดนตรี ชายเล เทพา ครั้งที่ 5

Spread the love

เมึ่อวันที่ 13 พฤษภาคม  2560   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟฝ) ร่วมกับอำเภอเทพาและกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดกิจกรรม “ดนตรี  ชายเล เทพา ” ณ หาดสนร้อยต้น  หมู่ที่ 8 บ้านเขาน้อย  ตำบลสะกอม อำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา  โดยมีนานยสนอง  จันทร์รักษ์  นายอำเภอเทพา เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 500 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชนและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ  และเป็นโอกาสที่ กฟผ. จะได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สร้างความรุ็ความเข้าใจกับประชาชน นอกจากนั้นแล้วจะเป็นการสร้างความสุขให้แก่คนในพื้นที่ โดยภายในกิจกรรมได้มีการจัดเวทีการแสดงดนตรีจากนักร้องขวัญใจชาวใต้ ให้ผู้ที่เข้าร่วมงานได้ฟัง พร้อมมีัเครื่องเล่น บ้านลม จัดไว้ให้บริการฟรีสำหรับเด็ก ในพื้นที่ได้ร่วมเล่นใตครั้งนี้อีกด้วย

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics