สดร. ผนึกกำลังสถาบันไทย-เยอรมัน เพิ่มขีดความสามารถบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยีวิศวกรรมขั้นสูง หวังไทยสร้างเครื่องมือเองได้ใน อนาคต

Spread the love

 
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จับมือสถาบันไทย-เยอรมัน ลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยแล ะพัฒนา ผนึกกำลังเพิ่มขีดความสามารถบุค ลากร หวังพัฒนากำลังคนและเทคโนโลยีวิ ศวกรรมขั้นสูง สร้างอุปกรณ์และเครื่องมือทางดา ราศาสตร์ด้วยตนเองในอนาคต   
 
Inline image 3

(ซ้าย) คุณสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผอ.สถาบันไทย-เยอรมัน และ (ขวา) รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผอ.สดร.
ลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยแล ะพัฒนาระหว่าง สดร. กับ สถาบันไทย—เยอรมัน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560

 
 
Inline image 2

พิธีลงนามความร่วมมือด้านการวิ จัยและพัฒนา ระหว่างสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับ สถาบันไทย-เยอรมัน
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 ณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชา ติ (องค์การมหาชน) เพิ่มเติมได้ที่
Website : www.narit.or.th
Twitter : @N_Earth , Instagram : @NongEarthNARIT
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313
 
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โทร. 053-225569 ต่อ 210 , 081-8854353 โทรสาร 053-225524
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics