ไฟฟ้าจะนะปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

Spread the love

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าจะนะร่วมกับเทศบาลตำบลนาทับ อ.จะนะ และสถานีตำรวจภูธรควนมีด ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวนห้าล้านสองหมื่นตัวสู่สายน้ำคลองนาทับ บริเวณสะพานปลา ม.12 บ้านปากจด ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 62 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2560 โดยมีผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรควนมีด สื่อมวลชน ประชาชน และเยาวชนในตำบลนาทับ ซึ่งอยู่ในช่วงปิดเทอม เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายภักดี ศรีศาสนานนท์ ปลัดอาวุโสอำเภอจะนะ เป็นประธานเปิดกิจกรรม นายอดิเรก หมัดหมาน นายกเทศบาลตำบลนาทับ กล่าวต้อนรับ และ นายวิภู พิวัฒน์ วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าจะนะ เป็นผู้กล่าวรายงาน
สำหรับกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โรงไฟฟ้าจะนะ ได้จัดกิจกรรมขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระยะก่อสร้างโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 1 ในปี 2548 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 12 ปี เพื่อสร้างเสริมระบบนิเวศ เพิ่มสัตว์น้ำวัยอ่อนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ และส่งเสริมอาชีพประมงชายฝั่งให้แก่ชาวชุมชนตลอดสายน้ำคลองนาทับ โดยได้รับการประสานงานจากชุมชนในการร่วมคัดเลือกพื้นที่ปล่อย และชนิดพันธุ์สัตว์น้ำให้เหมาะสมกับระบบนิเวศสายน้ำคลองนาทับ ซึ่งในครั้งนี้ ได้เลือกพื้นที่บ้านปากจด ต.นาทับ เป็นจุดจัดกิจกรรม พันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อย มีทั้งกุ้งแชบ๊วยหรือกุ้งขาวหางแดง และปลากะพง จำนวน 2 ล้าน 2 หมื่นตัว และปูม้า อีกจำนวน 3 ล้านตัว

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics