จังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

Spread the love

บรรยากาศการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในพื้นที่จังหวัดสงขลาช่วงบ่าย ประชาชนทยอยเดินทางมาร่วมรับชมการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยอย่างเนืองแน่น ท่ามกลางสภาพอากาสที่ร้อนจัด

              วันที่ (5 พ.ค. 62) บรรยากาศในช่วงบ่ายการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ประชาชนทยอยเดินทางมาร่วมรับชมการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ในพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธยและสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ ท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัด โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางอัญญาณี เพ็งจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ ประชาชนจิตอาสาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกว่า 1, 500 คน ณ บริเวณพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ 

จากนั้นในเวลา 16.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานำคณะร่วมรับชมการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารคไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเพื่อทรงนมัสการพระพุทธปฏิมาประธานและพระบรมราชสรีรางคาร ทั้งนี้ภายในบริเวณจัดงานฯ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจและจิตอาสาคอยให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมในกิจกรรม รวมถึงการจัดเตรียม ยาดม ยาลม ยาหอมไว้คอยให้บริการโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเนื่องจากสภาพอากาศในช่วงบ่ายค่อนข้างร้อนจัด

นายเกษม สังข์คัมภิ์ ประชาชนจิตอาสาจังหวัดสงขลา กล่าวด้วยน้ำเสียงที่ตื้นตันว่า ตนรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานมหามงคล ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งครั้งในชีวิตและรู้สึกภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่จิตอาสา คอยดูแลช่วยเหลือและรักษาความปลอดภัยในงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุด

สำหรับในวันพรุ่งนี้ (พ.ค. 62) เวลา 16.00 – 17.50 จะเป็นการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย  บริเวณพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาทให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นเสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าฯถวายพระพรชัยมงคล การแต่งกาย ข้าราชการแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายชั้นสูงสุด สวมหมวก จิตอาสาแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบจิตอาสาและประชาชนทั่วไปแต่งกายด้วยชุดสุภาพเสื้อสีเหลือง

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts